Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
876. 19.03.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
877. 19.03.2021 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks, hooldusõiguse peatamiseks,lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
878. 19.03.2021 volitus kauba ostmiseks (Maxima Eesti OÜ) Saadetud  
879. 22.03.2021 Vastus teatele kinnipeetava isiku kohta (Leningradskaja obl paranduskoloonia nr 4) Saadetud  
880. 22.03.2021 Eelarvestrateegiast 2022-2025 (SA Narva Sadam) Saadetud  
881. 22.03.2021 Eelarvestrateegiast 2022-2025 (SA Narva Linnaleht) Saadetud  
882. 22.03.2021 Eelarvestrateegiast 2022-2025 (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
883. 22.03.2021 Eelarvestrateegiast 2022-2025 (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
884. 22.03.2021 Eelarvestrateegiast 2022-2025 (SA Narva Haigla) Saadetud  
885. 22.03.2021 Kinnituskiri (VKG Elektrivõrgud OÜ) Saadetud  
886. 22.03.2021 Volikiri (Projektibüroo OÜ) Saadetud  
887. 22.03.2021 Arvamuse päring munitsipaalmaa-ala osa kasutusse andmise kohta (KÜ Mõisa 12) Saadetud  
888. 22.03.2021 Vastus taotlusele eestkostetava isiku eestkostja kohta (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
889. 22.03.2021 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
890. 22.03.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-18327 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
891. 22.03.2021 Vastus kirjale isiku taotluse kohta (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
892. 22.03.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
893. 22.03.2021 Kiri (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
894. 22.03.2021 Objekti ülevaatuse ja dokumentatsiooni vastuvõtmise akt (LIDL EESTI OÜ) Saadetud  
895. 22.03.2021 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei)  
896. 23.03.2021 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/936-M tingimuste täitmine (KÜ Tallinna mnt 17) Saadetud  
897. 23.03.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
898. 23.03.2021 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Saadetud  
899. 23.03.2021 Certificate (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
900. 23.03.2021 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
901. 23.03.2021 Vastus teatisele tõendi väljastamise kohta (Tallinna Tööstushariduskeskus) Saadetud  
902. 23.03.2021 Vastus kohtunõudele isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
903. 23.03.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (Ahtme Haigla SA) Menetletud  
904. 23.03.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise juriidilise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
905. 23.03.2021 Narva linnaeelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (Narva Spordiklubi Linda, 4) Menetletud  
906. 24.03.2021 Volikiri (Harjumaa SOS Lasteküla programm) Saadetud  
907. 24.03.2021 Järelepärimine kliendi iseloomustuse ja hinnangu esitamiseks (AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu) Menetletud  
908. 24.03.2021 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
909. 24.03.2021 Vastus teatele kriminaalasjas nr 21233000247 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
910. 24.03.2021 Vastus isiku 11.03.2021.a teatele (Eraisik) Saadetud