Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
911. 24.03.2021 Garantiikiri (Viru RMT OÜ) Saadetud  
912. 24.03.2021 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
913. 24.03.2021 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
914. 24.03.2021 Hoiatus (Elektrilabor OÜ) Saadetud  
915. 25.03.2021 Linnalähiliinidel lisabusside kasutamine (AS Atko Bussiliinid) Saadetud  
916. 25.03.2021 Leping (MTÜ Avatud Noortekeskus RLK) Saadetud  
917. 25.03.2021 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
918. 25.03.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
919. 25.03.2021 Seisukoht isiku avaldusele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
920. 25.03.2021 ametniku otsus (Eraisikud) Saadetud  
921. 25.03.2021 riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
922. 25.03.2021 riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
923. 25.03.2021 riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
924. 25.03.2021 riigieelarvelise eraldise kasutamise leping (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
925. 25.03.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
926. 25.03.2021 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
927. 25.03.2021 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
928. 25.03.2021 Vastus järelepärimisele laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
929. 25.03.2021 Kuulutuse avaldamine (Ajaleht Gorod) Saadetud  
930. 26.03.2021 Taotlus õigustatud huvi korral (OÜ firmajurist) Saadetud  
931. 26.03.2021 Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Ettevõtted) Saadetud  
932. 26.03.2021 Vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
933. 26.03.2021 Vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
934. 26.03.2021 Taotlus lisaväljumiste kompenseerimiseks Narva linna linnalähiliinidel (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
935. 26.03.2021 Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (M. Maslovi 3) hoone ja hoonealuse kinnistu omandiõiguse kin (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
936. 26.03.2021 Hinnapakkumuse päring (AS Vant) Saadetud  
937. 26.03.2021 Teade alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
938. 29.03.2021 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
939. 29.03.2021 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
940. 29.03.2021 Kaaskiri (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
941. 29.03.2021 Seisukoht avaldusele alaealise isiku teovõime laiendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
942. 29.03.2021 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
943. 29.03.2021 Taotlus seisukoha esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
944. 29.03.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (26. Juuli 15 KÜ) Saadetud  
945. 29.03.2021 Vastus teatele kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud