Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik L.G.) Saadetud  
177. 09.12.2021 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 21230101087 (Ida Politseiprefektuur Jõhvi politseijaoskond) Saadetud  
178. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik S.G.) Saadetud  
179. 09.12.2021 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Menetletud  
180. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik S.I.) Saadetud  
181. 09.12.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
182. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik A.L.) Saadetud  
183. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik N.M.) Saadetud  
184. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik N.P.) Saadetud  
185. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik I.M.) Saadetud  
186. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik M.J.) Saadetud  
187. 09.12.2021 Hoonestusõiguse eeltoimingute tegemise kulude hüvitamine (Maa-amet) Saadetud  
188. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik L.P.) Saadetud  
189. 09.12.2021 Vastus avaldusele (Eraisik J.P.) Saadetud  
190. 09.12.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-16-11553 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
191. 09.12.2021 Järelepärimine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
192. 09.12.2021 Vjatšeslav Burkov’i pärandvara inventuuri kohta (Narva kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
193. 09.12.2021 Narva koolide FO võrgu rike (CITIC TELECOM CPC ESTONIA OÜ) Saadetud  
194. 09.12.2021 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
195. 09.12.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus) Saadetud  
196. 09.12.2021 Vastus teatele koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
197. 09.12.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
198. 09.12.2021 Vastus isiku taotlusele sugulasele abi osutamiseks (Eraisik) Saadetud  
199. 09.12.2021 Päring arvamuse esitamiseks isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
200. 09.12.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
201. 09.12.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
202. 09.12.2021 kiri (Narva linna koolid ja gümnaasiumid)  
203. 08.12.2021 Vastus isiku 22.11.2021.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
204. 08.12.2021 Vastus isiku küsimusele (Eraisik) Saadetud  
205. 08.12.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-15366 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
206. 08.12.2021 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
207. 08.12.2021 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
208. 08.12.2021 Kiri (Poola Kultuuriministeerium) Saadetud  
209. 08.12.2021 Kutse (EV Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
210. 08.12.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud