Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 17.11.2021 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
387. 17.11.2021 Ettepanekute küsimine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
388. 17.11.2021 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Potsataja) Saadetud  
389. 17.11.2021 E-kiri (Eraisik) Saadetud  
390. 17.11.2021 Väljamaksetaotlus (Rahandusministeerium) Saadetud  
391. 17.11.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-19-15758 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
392. 17.11.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-21-12613 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
393. 17.11.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-49549 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
394. 17.11.2021 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Menetletud  
395. 17.11.2021 Vastus järelepärimisele andmete esitamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
396. 17.11.2021 Garantiikiri (OÜ Promelauks) Saadetud  
397. 17.11.2021 Garantiikiri (MTÜ Life Factor) Saadetud  
398. 17.11.2021 Vastus järelepärimisele lapse tegeliku elukoha ja kasvataja kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
399. 17.11.2021 Vastus järelepärimisele lapse perekonna ja elamiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
400. 17.11.2021 Kuulutuse avaldamine (Narva Reporter) Saadetud  
401. 17.11.2021 tegelevate laste nimekirja esitamisest (Narva huvikoolid) Saadetud  
402. 16.11.2021 Seisukoha küsimine maa kasutamiseks jalgrattatee ehitamiseks (Enefit Power AS) Saadetud  
403. 16.11.2021 Taotlus parkimiskaartide väljastamisest (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
404. 16.11.2021 Teade avalduse läbivaatamise tähtaja pikendamisest (Eraisik) Saadetud  
405. 16.11.2021 Vastus isiku 09.11.2021.a e-kirjale (Eraisik) Saadetud  
406. 16.11.2021 Järelepärimine lapse terviseseisundi kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Saadetud  
407. 16.11.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
408. 16.11.2021 Kuulutuse avaldamine (Narva Reporter) Saadetud  
409. 16.11.2021 Kuulutuse avaldamine (Narva Reporter) Saadetud  
410. 16.11.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Kaseke) Menetletud  
411. 16.11.2021 Järelepärimine lapse terviseseisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
412. 16.11.2021 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
413. 16.11.2021 Päring (Eraisik) Saadetud  
414. 16.11.2021 Kahju hüvitamise nõue (AS ERGO Kindlustus) Saadetud  
415. 16.11.2021 Kuulutuse avaldamine (Narva Reporter) Saadetud  
416. 16.11.2021 Ametniku teenistuslehe edastamine arhiveerimiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
417. 15.11.2021 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-15-7574 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
418. 15.11.2021 Ettepanek toetuste tagastamiseks (Eraisik) Menetletud  
419. 15.11.2021 Vastus teatele abivajavate sugulaste kohta (Eraisik) Saadetud  
420. 15.11.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-10833 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud