Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 21.12.2021 Seisukoht isiku avaldusele alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
72. 21.12.2021 Vastus (Rahandusministeerium) Saadetud  
73. 21.12.2021 Vastus 07.12.2021.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
74. 21.12.2021 Seisukoht isiku avaldusele nõusoleku saamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
75. 21.12.2021 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
76. 21.12.2021 Järelepärimine arvamuse esitamiseks (OÜ Perearst Galina Kuznetsova) Menetletud  
77. 21.12.2021 Vastus palvele perele abi osutamiseks (Ahtme Kool) Saadetud  
78. 21.12.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Põngerjas) Saadetud  
79. 21.12.2021 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
80. 21.12.2021 Järelepärimine lapse tervise kohta (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Saadetud  
81. 21.12.2021 Järelepärimine lapse tervise kohta (OÜ Medical PAK) Saadetud  
82. 20.12.2021 Taotlus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
83. 20.12.2021 Korraldus (Assorti Auto OÜ) Saadetud  
84. 20.12.2021 Korraldus (Assorti Auto OÜ) Saadetud  
85. 20.12.2021 Korraldus (Assorti Auto OÜ) Saadetud  
86. 20.12.2021 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
87. 20.12.2021 Kudruküla oja korrastamisest (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
88. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
89. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
90. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
91. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
92. 17.12.2021 Töövõtuleping koos lisadega (BALTISIGMA OÜ) Saadetud  
93. 17.12.2021 Teenuse osutamise leping (OÜ Ares Security) Saadetud  
94. 17.12.2021 Tehisjääga liuvälja projekteerimise ja ehitamise tööde lõpetamine (Kivipartner OÜ) Saadetud  
95. 17.12.2021 Vastus järelepärimisele isiku suhtes (Eesti Töötukassa) Saadetud  
96. 17.12.2021 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tareke) Menetletud  
97. 17.12.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
98. 17.12.2021 Vastus pöördumisele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
99. 17.12.2021 Otsus (EG Tolliagentuur OÜ) Saadetud  
100. 17.12.2021 Otsus (Beauty Culture OÜ) Saadetud  
101. 17.12.2021 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud  
102. 17.12.2021 Vastus isiku esindaja taotlusele lapse suhtes (OÜ Õigusteenindus Advokaadibüroo) Saadetud  
103. 17.12.2021 Võlgnevuse tasumise nõue (SA Narva Kant) Saadetud  
104. 17.12.2021 Võlgnevuse tasumise nõue (Uus Sild MTÜ) Saadetud  
105. 17.12.2021 Kahju hüvitamise nõue (Swedbank P&C Insurance AS) Saadetud