Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 09.03.2021 Narva linna bussiootepaviljonidest (OÜ JC Decaux Eesti) Saadetud  
2. 21.06.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
3. 04.02.2021 Tööde teostamine Vana-Joala tänava teelõigul (OÜ Akvamarin) Saadetud  
4. 21.09.2021 01.03.2021 töövõtulepingu nr 20/2021 ülesütlemisavaldus (Elektrilabor OÜ) Saadetud  
5. 07.10.2021 05.10.2021 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud) Saadetud  
6. 26.10.2021 5-kroonilise pangatähe kujunduse kasutamine ja teksti kooskõlastamine (Eesti Pank) Saadetud  
7. 29.09.2021 Abivajava isiku andmete päring (Eraisik) Saadetud  
8. 03.06.2021 Aiandushistu JUGLA AIAD-2 üldmaa maareformi läbiviimine (AÜ Jugla Aiad-2) Saadetud  
9. 27.05.2021 Aiandusühistu ADONIS JA SALVIA üldmaa maareformi läbiviimine (Adonis ja Salvia AÜ) Saadetud  
10. 25.05.2021 Aiandusühistu DRUŽBAPLUS üldmaa maareformi läbiviimine (AÜ Družba Plus) Saadetud  
11. 25.05.2021 Aiandusühistu GAMMA üldmaa maareformi läbiviimine (AÜ Gamma) Saadetud  
12. 21.05.2021 Aiandusühistu JANTAR üldmaa maareformi läbiviimine (AÜ Jantar) Saadetud  
13. 21.05.2021 Aiandusühistu NARVA MEBELŠTŠIK üldmaa maareformi läbiviimine (AÜ Narva Mebelštšik) Saadetud  
14. 20.05.2021 Aiandusühistu RUBINI AED üldmaa maareformi läbiviimine (AÜ Rubini Aed) Saadetud  
15. 21.05.2021 Aiandusühistu VOLNA NARVA üldmaa maareformi läbiviimine (AÜ VOLNA NARVA) Saadetud  
16. 08.03.2021 Akti tagastamine (OÜ N&V) Saadetud  
17. 11.02.2021 Akti tagastamine (OÜ N&V) Saadetud  
18. 22.02.2021 Alaealise lapse iseloomustus (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud  
19. 20.07.2021 Allkirjastatud hoolduslepingute edastamine (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
20. 10.11.2021 Allkirjastatud teenuse osutamise hoolduslepingu edastamine (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Saadetud  
21. 25.03.2021 ametniku otsus (Eraisikud) Saadetud  
22. 16.02.2021 ametniku otsus (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus) Saadetud  
23. 16.11.2021 Ametniku teenistuslehe edastamine arhiveerimiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
24. 30.08.2021 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
25. 14.01.2021 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
26. 17.05.2021 Andmepäring (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
27. 12.01.2021 andmete esitamine kohustuste ja nõuete kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
28. 07.09.2021 Andmete sisestamine riiklikusse ühistranspordiregistrisse (Ida-Viru ÜTK) Saadetud  
29. 27.08.2021 Arheoloogilistest uuringutest (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
30. 07.09.2021 Aruande esitamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
31. 06.09.2021 Aruande esitamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
32. 04.05.2021 Aruande esitamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
33. 05.01.2021 aruande esitamine (SA Narva Haigla) Saadetud  
34. 11.02.2021 Aruande kinnitamine (SA Narva Sadam) Saadetud  
35. 10.11.2021 Aruanne eestkostetava lapse vara kohta kohtuasjas nr 2-20-10282 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud