Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 16.09.2022 Narva linnas endise katlamaja keskkonnareostuse likvideerimise kohta (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
107. 16.09.2022 Narva linnas endise katlamaja keskkonnareostuse likvideerimise kohta (Keskkonnaamet) Saadetud  
108. 16.09.2022 Kiri (Eraisik) Saadetud  
109. 16.09.2022 Eksperdihinnangu tellimine (Pindi Kinnisvara OÜ) Saadetud  
110. 16.09.2022 Päring (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
111. 16.09.2022 Päring asustamata eluruumide kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
112. 16.09.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
113. 16.09.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
114. 16.09.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
115. 16.09.2022 Päring lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
116. 16.09.2022 Vastus isiku 17.08.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
117. 15.09.2022 Päring (KÜ 26.Juuli 13) Saadetud  
118. 15.09.2022 Teade hooldamise - põetamise lepingu lõpetamisest (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Saadetud  
119. 15.09.2022 Järelepärimine laste vanema kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
120. 15.09.2022 Vastus järelpäringule isiku elukoha kohta (Tallinna Vangla) Saadetud  
121. 15.09.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
122. 15.09.2022 Vastus andmepäringule laste pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
123. 15.09.2022 Seisukoht isikule määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
124. 15.09.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Saadetud  
125. 15.09.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
126. 15.09.2022 Teatis (KÜ Rahu 38 A Pluss) Saadetud  
127. 15.09.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-2238 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
128. 15.09.2022 Hoiatus (N&V OÜ) Saadetud  
129. 15.09.2022 Hoiatus (N&V OÜ) Saadetud  
130. 15.09.2022 Tellimuskiri (VVMcom OÜ) Saadetud  
131. 15.09.2022 Selgitusvestluse korraldamine (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
132. 14.09.2022 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (Eraisik) Saadetud  
133. 14.09.2022 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
134. 14.09.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
135. 14.09.2022 Raekoja ruumi 2.16 lahendusest (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Saadetud  
136. 14.09.2022 Vastus selgitustaotlusele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
137. 14.09.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskuse filiaal (Partisani 5a)) Menetletud  
138. 14.09.2022 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
139. 14.09.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-22-2177 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
140. 14.09.2022 Taotlus informatsiooni esitamiseks (SA Ida-Viru Keskhaigla Sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus Torujõe noortekodu) Menetletud