Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 04.08.2022 Tööleping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
142. 04.08.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
143. 03.08.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
144. 03.08.2022 Kiri (AAS BTA Insurance Company Eesti filiaal) Saadetud  
145. 03.08.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
146. 03.08.2022 Teatis (KÜ Kreenholmi 17 Narva) Saadetud  
147. 03.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-28349 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
148. 03.08.2022 Vastus taotlusele meetmete võtmiseks isiku suhtes (KÜ Daumani 18) Saadetud  
149. 03.08.2022 Vastus kohtunõudele isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
150. 03.08.2022 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
151. 03.08.2022 Seisukoht isiku avaldustele eestkoste seadmise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
152. 03.08.2022 Vastus taotlusele isikutele abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
153. 03.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
154. 02.08.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik)  
155. 02.08.2022 Maa hoonestusõiguse seadmise menetlusest (Eraisik) Saadetud  
156. 02.08.2022 Töövõtulepingust taganemise avaldus/nõue (Building Grupp OÜ) Saadetud  
157. 02.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
158. 02.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-9143 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
159. 02.08.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
160. 02.08.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
161. 02.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
162. 02.08.2022 Tulekustutite kontroll (OÜ Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
163. 01.08.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
164. 01.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku suhtes (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
165. 01.08.2022 Vastus isiku pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
166. 01.08.2022 Vastus isiku palvele abivajava isiku suhtes (Eraisik) Saadetud  
167. 01.08.2022 Vastus järelepärimisele seisukoha esitamiseks isiku avalduse osas (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Saadetud  
168. 01.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse ja põhiavalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
169. 01.08.2022 Teade abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
170. 01.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
171. 01.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-21-12613 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
172. 01.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Raissa Kartušina) Menetletud  
173. 01.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
174. 01.08.2022 Hinnapäring (Ettevõtted) Saadetud  
175. 01.08.2022 Liikluskorralduse muudatused (AS Transservis-N) Saadetud