Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1506. 10.02.2022 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks isiku esialgse õiguskaitse taotlusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1507. 10.02.2022 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks ekspertiisi osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1508. 10.02.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1509. 10.02.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1510. 09.02.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1511. 09.02.2022 Volitus (Tele 2 Eesti AS) Saadetud  
1512. 09.02.2022 akt (Linnamajandusamet) Saadetud  
1513. 09.02.2022 Taotlus seisukoha esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1514. 09.02.2022 Garantiikiri (OÜ Gulib) Saadetud  
1515. 09.02.2022 Garantiikiri (Usaldusühing Prospekt-Media) Saadetud  
1516. 09.02.2022 Taotlus munitsipaalelamu eraldamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1517. 09.02.2022 Päring (Narva Noortekeskus)  
1518. 09.02.2022 Hoiatus (Eraisikud) Saadetud  
1519. 09.02.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1520. 09.02.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
1521. 09.02.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
1522. 09.02.2022 Vastus abivajavale isikule abi osutamise taotlusele (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1523. 09.02.2022 Teade andmete väljastamise kohta (Eraisik) Saadetud  
1524. 08.02.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
1525. 08.02.2022 Kaasamine (KÜ Daumani 13) Saadetud  
1526. 08.02.2022 mängude kooskõlastamine (Päästeamet) Saadetud  
1527. 08.02.2022 mängude kooskõlastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1528. 08.02.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
1529. 08.02.2022 Teade eestkostet vajava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1530. 08.02.2022 Kinnituskiri (Tallinna Tehnika Ülikool) Saadetud  
1531. 07.02.2022 Vastus taotlusele isiku toetamiseks (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus) Saadetud  
1532. 07.02.2022 Lepingu ajutine peatamine (AS G4S Eesti) Saadetud  
1533. 07.02.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1534. 07.02.2022 Seisukoht isiku taotluste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1535. 07.02.2022 Taotlus järelevalve teostamiseks (Ida Päästekeskus) Saadetud  
1536. 07.02.2022 Päring (Narva linn, Aleksander Puškini tn 14 korteriühistu) Saadetud  
1537. 07.02.2022 Arvamuse päring (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
1538. 07.02.2022 Kontaktisikute muutmine (OÜ N&V) Saadetud  
1539. 07.02.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1540. 07.02.2022 Taotlus järelevalve teostamiseks (Ida Päästekeskus) Saadetud