Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 19.07.2022 Vastus pöördumisele abivajavate laste kohta (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
177. 19.07.2022 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-22-9293 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
178. 19.07.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
179. 19.07.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
180. 19.07.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
181. 19.07.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
182. 19.07.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
183. 19.07.2022 Järelepärimine (Eraisikud) Saadetud  
184. 19.07.2022 Meeldetuletus (AÜ Gvozdika) Saadetud  
185. 18.07.2022 Arvamuse küsimine keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta (Keskkonnaamet, ALPA) Saadetud  
186. 18.07.2022 Garantiikiri (LaborPluss OÜ) Saadetud  
187. 18.07.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
188. 18.07.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
189. 18.07.2022 Vastus taotlusele kodukülastuse teostamiseks (Lüganuse Vallavalitsus) Saadetud  
190. 18.07.2022 Vastus kohtunõudele avalduse puuduste kõrvaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
191. 18.07.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
192. 18.07.2022 Vastus päringule eluruumi tagamise teenuse osas (Eraisik) Saadetud  
193. 18.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused)  
194. 18.07.2022 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/685-M ülesütlemine (KÜ Puškini 49) Saadetud  
195. 18.07.2022 Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks (Päästeamet) Saadetud  
196. 15.07.2022 Nõue (MTÜ Loomade Hoiupank) Saadetud  
197. 15.07.2022 Nõue (MTÜ NarvaKassituba) Saadetud  
198. 15.07.2022 Avaldus isikule uue eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 14.07.2022 Eestkostja lõpparuanded kohtuasjas nr 2-18-14125 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
200. 14.07.2022 Ettepanekute küsimine (Narva Vesi AS) Saadetud  
201. 14.07.2022 Järelepärimine isiku kohta (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
202. 14.07.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
203. 14.07.2022 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud  
204. 14.07.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
205. 14.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
206. 13.07.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa) Saadetud  
207. 13.07.2022 Vastuväide makekäsu kiirmenetluses kohtuasja nr 2-22-122855 raames (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Saadetud  
208. 13.07.2022 Narva linna munitsipaalkorterite elanike andmed (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
209. 13.07.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
210. 13.07.2022 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/576-M ülesütlemine (KÜ Rahu 22 Narva) Saadetud