Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1786. 11.05.2022 Tellimuskiri (Kontemporan OÜ) Saadetud  
1787. 10.05.2022 Meeldetuletus (OÜ Valk SV) Saadetud  
1788. 10.05.2022 Ümarlaua korraldamine (Ametid ja teenistused) Saadetud  
1789. 10.05.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
1790. 10.05.2022 Kaasamine (Korteriühistud) Saadetud  
1791. 10.05.2022 Taotlus (Linnamajandusamet) Saadetud  
1792. 10.05.2022 Kutse (KÜ Tallinna mnt 2 Narva) Saadetud  
1793. 10.05.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
1794. 10.05.2022 Lõplik seisukoht eestkostja määramise otsustamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1795. 10.05.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1796. 10.05.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1797. 10.05.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1798. 10.05.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
1799. 10.05.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
1800. 10.05.2022 Tellimis-garantiikiri (AS Teede Tehnokeskus) Saadetud  
1801. 09.05.2022 tööaja tabeli vormistamine (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
1802. 09.05.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1803. 09.05.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1804. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
1805. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
1806. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
1807. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
1808. 09.05.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
1809. 09.05.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
1810. 09.05.2022 Taotlus lastetoetuse maksmise kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
1811. 09.05.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisikud) Saadetud  
1812. 09.05.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1813. 09.05.2022 Sunniraha rakendamine (Eraisik) Saadetud  
1814. 09.05.2022 Arvamuse päring (Asutused) Saadetud  
1815. 09.05.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Vallikraavi Kinnisvara AS) Saadetud  
1816. 09.05.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Say Organization OÜ) Saadetud  
1817. 06.05.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
1818. 06.05.2022 Vastus pöördumisele abivajava isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
1819. 06.05.2022 Seisukoht isikute avaldusele hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1820. 06.05.2022 suvekoolilaagri läbiviimine (Narva Koolid) Saadetud