Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1821. 06.05.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
1822. 06.05.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
1823. 06.05.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
1824. 06.05.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1825. 06.05.2022 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1826. 06.05.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
1827. 06.05.2022 Kiri (Rahvastikuregister) Saadetud  
1828. 06.05.2022 Maaüksuse maareformi läbiviimine (Maa-amet) Saadetud  
1829. 05.05.2022 Teade (SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus) Saadetud  
1830. 05.05.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (OÜ Narva Development Project) Saadetud  
1831. 05.05.2022 Teade (Asutused) Saadetud  
1832. 05.05.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-3034 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1833. 05.05.2022 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
1834. 05.05.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1835. 05.05.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
1836. 05.05.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
1837. 05.05.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
1838. 05.05.2022 Arvamuse päring (OÜ Gulib) Saadetud  
1839. 05.05.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1840. 05.05.2022 Garantiikiri (OÜ Tonart) Saadetud  
1841. 05.05.2022 Vastus järelepärimisele (Audest Audiitorteenuste OÜ) Saadetud  
1842. 05.05.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
1843. 05.05.2022 saatekiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
1844. 04.05.2022 Vastus kohtukirjale eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1845. 04.05.2022 Meeldetuletuse jätkamine (NJORD Advokaadibüroo) Saadetud  
1846. 04.05.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (AS Bondora) Saadetud  
1847. 04.05.2022 Kiri projekti kohta (Lüganuse Vallavalitsus) Saadetud  
1848. 04.05.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-2807 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1849. 04.05.2022 Garantiikiri (OÜ Tonart) Saadetud  
1850. 04.05.2022 Kaasamine (Kooli põik 1 KÜ) Saadetud  
1851. 04.05.2022 Ettepanek üürilepingu sõlmimiseks uues redaktsioonis (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Saadetud  
1852. 03.05.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (OÜ Ronfard) Saadetud  
1853. 03.05.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1854. 03.05.2022 Maa hoonestusõiguse seadmine (Eraisik) Saadetud  
1855. 03.05.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-56910 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud