Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1821. 28.02.2022 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
1822. 28.02.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
1823. 28.02.2022 Vastus isiku e-kirjale (Eraisik) Menetletud  
1824. 28.02.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1825. 28.02.2022 Vastus taotlustele abivajava perekonna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1826. 28.02.2022 Elektrijaama tee 50 ja 90 Detailplaneeringu algatamisest (Eesti Energia AS) Saadetud  
1827. 25.02.2022 Taotlus kirjaliku vastuse esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1828. 25.02.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1829. 25.02.2022 Vastus (Eraisik L.L.) Saadetud  
1830. 25.02.2022 Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, III etapp (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
1831. 25.02.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Swedbank Narva esindus) Saadetud  
1832. 25.02.2022 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1833. 23.02.2022 Kaasamine (KÜ Kreenholmi 42) Saadetud  
1834. 23.02.2022 Kaasamine (KÜ Uusküla 5) Saadetud  
1835. 23.02.2022 Teatis (KÜ Kangelaste 7) Saadetud  
1836. 23.02.2022 Teatis (KÜ Võidu 5) Saadetud  
1837. 23.02.2022 Teatis (KÜ Spordi 4 Narva) Saadetud  
1838. 23.02.2022 Teatis (KÜ Tiimani 13) Saadetud  
1839. 23.02.2022 Vastus päringule alaealise lapse pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
1840. 23.02.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-12599 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1841. 23.02.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
1842. 23.02.2022 Toetuskiri (TÜ Narva Kolledž)  
1843. 23.02.2022 Tulekustutite kontroll (OÜ Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
1844. 22.02.2022 Narvas aadressil A. Puškini tn 31 riigigümnaasiumi õppehoone ehitamine (Riigi Kinnisvara AS) Saadetud  
1845. 22.02.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1846. 22.02.2022 Kuulutuse avaldamine (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
1847. 22.02.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
1848. 22.02.2022 Vastus järelepärimisele lapse viibimiskoha ja perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
1849. 22.02.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1850. 22.02.2022 Vastus järelepärimisele laste viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
1851. 22.02.2022 Vastus sotsiaalse toimetuleku kirjelduse päringule (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
1852. 21.02.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1853. 21.02.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1854. 21.02.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
1855. 21.02.2022 Taotlus ruumide tasuta üürile andmiseks (Narva Noortekeskus) Saadetud