Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1856. 03.05.2022 Teade abivajavate isikute kohta (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
1857. 03.05.2022 Kutse (Say Organization OÜ) Saadetud  
1858. 03.05.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-8816 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1859. 03.05.2022 Volitus (Kultuuriosakond) Saadetud  
1860. 03.05.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-11424 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1861. 03.05.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1862. 03.05.2022 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1863. 03.05.2022 Garantiikiri (OÜ Rapid Security) Saadetud  
1864. 03.05.2022 Garantiikiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
1865. 03.05.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1866. 03.05.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-19438 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1867. 03.05.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
1868. 03.05.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-12-34244 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1869. 03.05.2022 Vastus avaldusele isikule abi osutamiseks (Eraisik) Saadetud  
1870. 03.05.2022 Tellimuskiri (Euroinfra OÜ) Saadetud  
1871. 02.05.2022 Vastus abivajavast lapsest teavitamisele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
1872. 02.05.2022 Vastus taotlusele meetmete võtmiseks isiku suhtes (KÜ Daumani 16) Saadetud  
1873. 02.05.2022 Teenuse osutamise leping (Eesti Artistide Agentuur OÜ) Saadetud  
1874. 02.05.2022 Seisukoht isiku avaldusele lepitusmenetluse läbiviimiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1875. 02.05.2022 Vastus taotlusele abivajavale isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1876. 02.05.2022 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
1877. 02.05.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
1878. 02.05.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1879. 02.05.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1880. 02.05.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
1881. 02.05.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1882. 02.05.2022 Vastus kirjale abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1883. 02.05.2022 Taotlus (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) Saadetud  
1884. 02.05.2022 Taotlus (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) Saadetud  
1885. 02.05.2022 Taotlus (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) Saadetud  
1886. 02.05.2022 24.07.2020 töövõtulepingu nr 9/2020 ülesütlemise avaldus (Kivipartner OÜ) Saadetud  
1887. 29.04.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
1888. 29.04.2022 Vastus avaldusele eelarve suurendamiseks (MTÜ Virumaa Heategevuskeskus) Saadetud  
1889. 29.04.2022 Teatis (OÜ Aleana Kinnisvara) Saadetud  
1890. 29.04.2022 Teade (Eraisik) Saadetud