Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1891. 29.04.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
1892. 29.04.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
1893. 29.04.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1894. 28.04.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Noored Kooli) Menetletud  
1895. 28.04.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Narva Spordiklubi Linda 4) Saadetud  
1896. 28.04.2022 Vastus isiku avaldusele eestkoste seadmise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1897. 28.04.2022 Äriruumi üürilepingu nr 1/852 lõpetamine (Tervise Abi OÜ) Saadetud  
1898. 28.04.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Menetletud  
1899. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1900. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1901. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1902. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1903. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1904. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1905. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1906. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1907. 28.04.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
1908. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1909. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1910. 28.04.2022 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
1911. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1912. 28.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
1913. 28.04.2022 Vastus abivajavast lapsest teatamisele (Narva Paju Kool) Saadetud  
1914. 28.04.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1915. 27.04.2022 Vastus järelepärimisele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
1916. 27.04.2022 Teade lapsega suhtlemise korraldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1917. 27.04.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Narva KVP OÜ) Saadetud  
1918. 27.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-14-53149 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1919. 27.04.2022 Vastus kohtunõudele kohtuasjas nr 2-22-4482 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1920. 27.04.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1921. 27.04.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1922. 27.04.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1923. 27.04.2022 Päring (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
1924. 27.04.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas ja eestkoste seadmise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1925. 27.04.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud