Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1926. 27.04.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
1927. 27.04.2022 Haldusmenetluse algatamine (OÜ Bastion realty) Saadetud  
1928. 27.04.2022 Otsuse edastamine (Eraisikud) Saadetud  
1929. 26.04.2022 Vastus isiku 12.04.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
1930. 26.04.2022 Vastus 26.04.2022.a kohtukirjale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1931. 26.04.2022 teenuse osutamise leping (Eesti Artistide Agentuur OÜ) Menetletud  
1932. 26.04.2022 Päring (Eraisik) Saadetud  
1933. 26.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-2532 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1934. 26.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-47980 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1935. 26.04.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-22-116 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1936. 26.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-61070 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
1937. 26.04.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1938. 26.04.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1939. 25.04.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
1940. 25.04.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud  
1941. 25.04.2022 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud  
1942. 25.04.2022 Seisukoht isikute avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1943. 25.04.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1944. 25.04.2022 Taotlus pärandvara inventuuri läbiviimiseks (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
1945. 25.04.2022 Garantiikiri (Digiportfoolio OÜ) Saadetud  
1946. 25.04.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
1947. 25.04.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (FIE Larissa Saveljeva) Saadetud  
1948. 25.04.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Narva Küberareng MTÜ) Saadetud  
1949. 25.04.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Narwa Art) Saadetud  
1950. 25.04.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Narwa Art) Saadetud  
1951. 25.04.2022 Projekteerimistingimuste taotlemine (Narva Vesi AS) Saadetud  
1952. 25.04.2022 Ruumide kasutamise võimaldamine (Osaühing Reiting PR) Saadetud  
1953. 25.04.2022 Teatis (KÜ Kreenholmi 26) Saadetud  
1954. 22.04.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1955. 22.04.2022 Vastus isiku taotlusele tugiisikuteenuse saamiseks (Eraisik) Saadetud  
1956. 22.04.2022 Vastus isiku pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
1957. 22.04.2022 Toetuskiri (RTU Institute of Energy Systems and Environment) Saadetud  
1958. 22.04.2022 Maa hoonestusõiguse seadmine toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
1959. 22.04.2022 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1960. 22.04.2022 Kaasamine (KÜ Puškini 5) Saadetud