Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2031. 14.04.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
2032. 14.04.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
2033. 14.04.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
2034. 14.04.2022 Infopäring (KÜ Tallinna mnt 2 Narva) Saadetud  
2035. 14.04.2022 Määruskaebus 04.04.2022.a kohtumääruse osaliseks tühistamiseks (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
2036. 13.04.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa) Saadetud  
2037. 13.04.2022 Nõue (OÜ Lunge ja KO) Saadetud  
2038. 13.04.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2039. 13.04.2022 Taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks, vanema hooldusõiguste peatamiseks,eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2040. 13.04.2022 Taotlus psühholoogi arvamuse menetlusse kaasamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2041. 13.04.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2042. 13.04.2022 Kahju hüvitamise taotlus (AS Inges Kindlustus) Saadetud  
2043. 13.04.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2044. 13.04.2022 Järelepärimine hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Jõhvi Narva üksus) Menetletud  
2045. 13.04.2022 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-21-18170 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2046. 13.04.2022 Vastus isiku 18.03.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
2047. 13.04.2022 Vastus isiku pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
2048. 13.04.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
2049. 13.04.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-21-13698 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2050. 13.04.2022 Kahju hüvitamise taotlus (AS ERGO Kindlustus) Saadetud  
2051. 13.04.2022 Ettepanek arvamuse esitamise kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
2052. 13.04.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
2053. 13.04.2022 tuletõkkeuste tunnistuste väljastamine (AS Vant) Saadetud  
2054. 12.04.2022 Taotlus kirjaliku vastuse esitamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2055. 12.04.2022 Kahju hüvitamise taotlus (ERGO Insurance SE) Saadetud  
2056. 12.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-14-58668 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2057. 12.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-67342 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2058. 12.04.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Saadetud  
2059. 12.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
2060. 12.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
2061. 12.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
2062. 12.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
2063. 12.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
2064. 12.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud  
2065. 12.04.2022 Munitsipaaeluruum (Eraisik) Saadetud