Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2101. 15.03.2022 Vastus taotlusele kahju hüvitamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
2102. 15.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-2826 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2103. 15.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-57484 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2104. 15.03.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2105. 15.03.2022 Arhivaalide hävitamine (Narva Linnaarhiiv) Saadetud  
2106. 14.03.2022 Vastus päringule lapse perekonna ja asukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
2107. 14.03.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa) Saadetud  
2108. 14.03.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi (Narva osakond)) Saadetud  
2109. 14.03.2022 Seisukoht eestkoste seadmise ja isikule eestkostja määramise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2110. 14.03.2022 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (MTÜ Paju Pansionaadid) Menetletud  
2111. 14.03.2022 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2112. 14.03.2022 Vastus järelepärimisele isiku ja tema laste viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
2113. 14.03.2022 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2114. 14.03.2022 Seisukoht isiku avaldusele nõusoleku andmiseks lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2115. 14.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-54590 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2116. 14.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-65163 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2117. 14.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-19-2821 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2118. 14.03.2022 Seisukoht isikute avaldusele nõusoleku andmiseks lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2119. 14.03.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2120. 14.03.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
2121. 11.03.2022 Vastuskiri töötajate keeleoskuse järelkontrolli kohta (Keeleamet) Saadetud  
2122. 11.03.2022 Märgukiri (LIDL EESTI OÜ) Saadetud  
2123. 11.03.2022 Teatis (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
2124. 11.03.2022 Taotlus (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
2125. 11.03.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
2126. 11.03.2022 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
2127. 11.03.2022 Vastus 09.02.2022. a taotlusele (AS Atko Bussiliinid) Saadetud  
2128. 11.03.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
2129. 11.03.2022 Vastus kohtunõudele isiku määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2130. 10.03.2022 Vastus isiku pöördumistele (Eraisik) Saadetud  
2131. 10.03.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
2132. 10.03.2022 Vastus kohtunõudele isiku määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2133. 10.03.2022 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2134. 10.03.2022 Hinnapäring (Narva ajalehed) Saadetud  
2135. 10.03.2022 vastus (Eraisik) Saadetud