Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2136. 05.04.2022 Seisukoht isiku avaldusele vanema hooldusõiguse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2137. 05.04.2022 Vastus taotlusele koduteenuste saamiseks (Eraisik) Saadetud  
2138. 05.04.2022 Riigieelarvelise toetuse kasutamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
2139. 05.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-60621 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2140. 05.04.2022 Kaasamine (Korteriühistud) Saadetud  
2141. 05.04.2022 Päring (AÜ Baltika) Saadetud  
2142. 05.04.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
2143. 05.04.2022 Saatekiri (Eraisik) Saadetud  
2144. 05.04.2022 Kaasamine (Eraisik) Saadetud  
2145. 04.04.2022 Taotlus dokumentide väljastamiseks (Näpi Kool) Menetletud  
2146. 04.04.2022 Taotlus dokumentide väljastamiseks (Narva Lasteaed Pingviin) Saadetud  
2147. 04.04.2022 Sundvalduse seadmise ettepanek (Maaamet) Saadetud  
2148. 04.04.2022 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
2149. 04.04.2022 Järelepärimine arvamuse esitamiseks (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Saadetud  
2150. 04.04.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2151. 04.04.2022 Energia 4B remonditööd (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
2152. 04.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-3628 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2153. 04.04.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-07-44752 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2154. 04.04.2022 Kiri (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2155. 04.04.2022 Teatis (Narva linn, Turu 3 KÜ) Saadetud  
2156. 04.04.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2157. 04.04.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
2158. 04.04.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2159. 04.04.2022 Vastus taotlusele meetmete võtmiseks naabri suhtes (Eraisik) Saadetud  
2160. 04.04.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
2161. 01.04.2022 Töövõtuleping koos lisadega (SEAN OÜ) Saadetud  
2162. 01.04.2022 Nõusoleku andmine (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
2163. 01.04.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
2164. 01.04.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
2165. 01.04.2022 Avaldus saabunud lapsele eestkostja määramiseks ja taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2166. 01.04.2022 Avaldus saabunud lastele eestkostja määramiseks ja taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2167. 01.04.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2168. 31.03.2022 Avaldus saabunud lapsele eestkostja määramiseks ja taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2169. 31.03.2022 Avaldus saabunud lapsele eestkostja määramiseks ja taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2170. 31.03.2022 Pöördumine (N&V OÜ) Saadetud