Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2206. 01.03.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
2207. 01.03.2022 Vastus küsimusele isiku eestkostja kohta (AS Hoolekandeteenused) Saadetud  
2208. 01.03.2022 Volikiri (Demitol OÜ) Saadetud  
2209. 01.03.2022 Volikiri (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2210. 28.02.2022 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
2211. 28.02.2022 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
2212. 28.02.2022 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
2213. 28.02.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
2214. 28.02.2022 Vastus isiku e-kirjale (Eraisik) Menetletud  
2215. 28.02.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2216. 28.02.2022 Vastus taotlustele abivajava perekonna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2217. 28.02.2022 Elektrijaama tee 50 ja 90 Detailplaneeringu algatamisest (Eesti Energia AS) Saadetud  
2218. 25.02.2022 Taotlus kirjaliku vastuse esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2219. 25.02.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2220. 25.02.2022 Vastus (Eraisik L.L.) Saadetud  
2221. 25.02.2022 Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, III etapp (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
2222. 25.02.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Swedbank Narva esindus) Saadetud  
2223. 25.02.2022 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
2224. 23.02.2022 Kaasamine (KÜ Kreenholmi 42) Saadetud  
2225. 23.02.2022 Kaasamine (KÜ Uusküla 5) Saadetud  
2226. 23.02.2022 Teatis (KÜ Kangelaste 7) Saadetud  
2227. 23.02.2022 Teatis (KÜ Võidu 5) Saadetud  
2228. 23.02.2022 Teatis (KÜ Spordi 4 Narva) Saadetud  
2229. 23.02.2022 Teatis (KÜ Tiimani 13) Saadetud  
2230. 23.02.2022 Vastus päringule alaealise lapse pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
2231. 23.02.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-12599 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2232. 23.02.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
2233. 23.02.2022 Toetuskiri (TÜ Narva Kolledž)  
2234. 23.02.2022 Tulekustutite kontroll (OÜ Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
2235. 22.02.2022 Narvas aadressil A. Puškini tn 31 riigigümnaasiumi õppehoone ehitamine (Riigi Kinnisvara AS) Saadetud  
2236. 22.02.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
2237. 22.02.2022 Kuulutuse avaldamine (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
2238. 22.02.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
2239. 22.02.2022 Vastus järelepärimisele lapse viibimiskoha ja perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
2240. 22.02.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud