Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2241. 01.03.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Rüütli 4) Saadetud  
2242. 01.03.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2243. 01.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-17166 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2244. 01.03.2022 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2245. 01.03.2022 Selgituse ja hüvitise nõue (AS Infragate Eesti) Saadetud  
2246. 01.03.2022 Teade (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
2247. 01.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-13167 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2248. 01.03.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
2249. 01.03.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
2250. 01.03.2022 Vastus küsimusele isiku eestkostja kohta (AS Hoolekandeteenused) Saadetud  
2251. 01.03.2022 Volikiri (Demitol OÜ) Saadetud  
2252. 01.03.2022 Volikiri (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2253. 28.02.2022 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
2254. 28.02.2022 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
2255. 28.02.2022 Kutse komisjoni koosolekule (Eraisik) Saadetud  
2256. 28.02.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
2257. 28.02.2022 Vastus isiku e-kirjale (Eraisik) Menetletud  
2258. 28.02.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2259. 28.02.2022 Vastus taotlustele abivajava perekonna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2260. 28.02.2022 Elektrijaama tee 50 ja 90 Detailplaneeringu algatamisest (Eesti Energia AS) Saadetud  
2261. 25.02.2022 Taotlus kirjaliku vastuse esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2262. 25.02.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2263. 25.02.2022 Vastus (Eraisik L.L.) Saadetud  
2264. 25.02.2022 Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, III etapp (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
2265. 25.02.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Swedbank Narva esindus) Saadetud  
2266. 25.02.2022 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
2267. 23.02.2022 Kaasamine (KÜ Kreenholmi 42) Saadetud  
2268. 23.02.2022 Kaasamine (KÜ Uusküla 5) Saadetud  
2269. 23.02.2022 Teatis (KÜ Kangelaste 7) Saadetud  
2270. 23.02.2022 Teatis (KÜ Võidu 5) Saadetud  
2271. 23.02.2022 Teatis (KÜ Spordi 4 Narva) Saadetud  
2272. 23.02.2022 Teatis (KÜ Tiimani 13) Saadetud  
2273. 23.02.2022 Vastus päringule alaealise lapse pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
2274. 23.02.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-12599 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2275. 23.02.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud