Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2661. 27.01.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
2662. 27.01.2022 Teade vastamise tähtaja pikendamisest (Eraisik) Saadetud  
2663. 27.01.2022 Õiendid (Narva LV Kultuuriosakond) Saadetud  
2664. 27.01.2022 Maakondade arengustrateegia (IVOL) Saadetud  
2665. 27.01.2022 Vastus kohtunõudele kohtuasjas nr 2-21-9211 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2666. 26.01.2022 Päring (KÜ Tallinna mnt 2 Narva) Saadetud  
2667. 26.01.2022 Taotlus (Ida Päästekeskus) Saadetud  
2668. 26.01.2022 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2669. 26.01.2022 Taotlus kaasabi osutamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
2670. 26.01.2022 Maa erastamine (Eraisik) Saadetud  
2671. 26.01.2022 Tasaarvestuse avaldus (Terre Ehitus OÜ) Saadetud  
2672. 26.01.2022 Teade (HÜ Õhu-Võmpel) Saadetud  
2673. 26.01.2022 Teade (KÜ Puškini 25) Saadetud  
2674. 26.01.2022 Toetuse kasutamise aruanne (Rahandusministeerium) Saadetud  
2675. 26.01.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
2676. 26.01.2022 Seisukoht isiku taotlusele esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
2677. 26.01.2022 Vastus taotlusele loa saamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
2678. 26.01.2022 Tellimuskiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
2679. 26.01.2022 Asustamata eluruumide võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2680. 25.01.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2681. 25.01.2022 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2682. 25.01.2022 Järelepärimine isikute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
2683. 25.01.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Saadetud  
2684. 25.01.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Sädemeke) Menetletud  
2685. 25.01.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-12871 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2686. 25.01.2022 Teade eestkostetava isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2687. 25.01.2022 Sunniraha rakendamine (Eraisik) Saadetud  
2688. 25.01.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
2689. 25.01.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
2690. 25.01.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
2691. 25.01.2022 Garantiikiri (Digiportfoolio OÜ) Saadetud  
2692. 25.01.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
2693. 24.01.2022 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-22-762 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2694. 24.01.2022 Kasutusloa andmisest keeldumine (Eraisik) Saadetud  
2695. 24.01.2022 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-21-20492 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud