Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 30.06.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
317. 30.06.2022 Järelepärimine isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
318. 30.06.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu ja eestkostetava raha paigutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
319. 30.06.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-17144 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
320. 30.06.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus)  
321. 30.06.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
322. 30.06.2022 Konkurss (Eraisik O.O) Saadetud  
323. 30.06.2022 Kaebuse edastamine (KÜ Gerassimovi 18) Saadetud  
324. 30.06.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Vaba Lava Narva) Saadetud  
325. 29.06.2022 Piirdeaia paidaldus (Ramirent Baltic AS) Saadetud  
326. 29.06.2022 Seisukoht isikute avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
327. 29.06.2022 Garantiikiri kindlustamata isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
328. 29.06.2022 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
329. 29.06.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
330. 29.06.2022 Volikiri (EAS) Saadetud  
331. 29.06.2022 Seisukoht eestkostja avaldusele eestkostetava isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
332. 29.06.2022 Vastus järelepärimisele laste perekonna ja viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
333. 29.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
334. 28.06.2022 Taotlus projekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamiseks (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
335. 28.06.2022 Nõue garantiiajal ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks (Jaagor Grupp OÜ) Saadetud  
336. 28.06.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Cipollino) Saadetud  
337. 28.06.2022 Vastus järelepärimisele lapse elukoha ja pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
338. 28.06.2022 Vastus kohtunõudele esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
339. 28.06.2022 Tõend (Eraisik) Saadetud  
340. 28.06.2022 Vastus infopäringule isiku esindaja pöördumise alusel (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
341. 28.06.2022 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
342. 28.06.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
343. 28.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
344. 28.06.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
345. 28.06.2022 Teavitus (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
346. 27.06.2022 Teade isiku viibimiskoha kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
347. 27.06.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
348. 27.06.2022 Vastus pöördumisele abivajava isiku kohta (Häirekeskuse Ida Keskus) Saadetud  
349. 27.06.2022 Vastus taotlusele isiku suhtes (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
350. 27.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud