Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 05.08.2022 Hooldus -ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine ja nõue võlgnevuse tasumise (MTÜ Lauluklubi Ehho) Saadetud  
72. 05.08.2022 Hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine (MTÜ Young & Active) Saadetud  
73. 05.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisik) Saadetud  
74. 04.08.2022 Vastus isiku pöördumise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
75. 04.08.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
76. 04.08.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Menetletud  
77. 04.08.2022 Garantiikiri (N&V OÜ) Saadetud  
78. 04.08.2022 Taotlus projekti tegevuskava muutmiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
79. 04.08.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
80. 04.08.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
81. 04.08.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
82. 04.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
83. 04.08.2022 Pöördumine (EV peaminister) Saadetud  
84. 04.08.2022 Tööleping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
85. 04.08.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
86. 03.08.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
87. 03.08.2022 Kiri (AAS BTA Insurance Company Eesti filiaal) Saadetud  
88. 03.08.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
89. 03.08.2022 Teatis (KÜ Kreenholmi 17 Narva) Saadetud  
90. 03.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-28349 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
91. 03.08.2022 Vastus taotlusele meetmete võtmiseks isiku suhtes (KÜ Daumani 18) Saadetud  
92. 03.08.2022 Vastus kohtunõudele isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
93. 03.08.2022 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
94. 03.08.2022 Seisukoht isiku avaldustele eestkoste seadmise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
95. 03.08.2022 Vastus taotlusele isikutele abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
96. 03.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
97. 02.08.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik)  
98. 02.08.2022 Maa hoonestusõiguse seadmise menetlusest (Eraisik) Saadetud  
99. 02.08.2022 Töövõtulepingust taganemise avaldus/nõue (Building Grupp OÜ) Saadetud  
100. 02.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
101. 02.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-9143 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
102. 02.08.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
103. 02.08.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
104. 02.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
105. 02.08.2022 Tulekustutite kontroll (OÜ Narva Tuletõrjeühing) Saadetud