Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 08.07.2022 Asustamata eluruumide võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2. 28.10.2022 Kahju hüvitamise nõue (ERGO Insurance SE) Saadetud  
3. 02.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4. 17.06.2022 Narva linna taotlus (Päästeamet) Menetletud  
5. 21.09.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
6. 20.06.2022 Pontooni remonditööd (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
7. 25.04.2022 Projekteerimistingimuste taotlemine (Narva Vesi AS) Saadetud  
8. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
9. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
10. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
11. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
12. 07.03.2022 14.02.2006. a Äriruumi tasuta kasutamise lepingu nr 1/345-b erakorralise ülesütlemise avaldus ja võl (Uus Sild MTÜ) Saadetud  
13. 02.05.2022 24.07.2020 töövõtulepingu nr 9/2020 ülesütlemise avaldus (Kivipartner OÜ) Saadetud  
14. 16.06.2022 A-allkirja õiguse pikendamine (Swedbank AS) Saadetud  
15. 09.02.2022 akt (Linnamajandusamet) Saadetud  
16. 02.11.2022 Ametlike kohanimede määramine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
17. 24.03.2022 Ametniku teenistuslehe edastamine arhiveerimiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
18. 18.11.2022 Ametniku teenistuslehe saatmine (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
19. 10.01.2022 Ametniku teenistuslehe väljastamine (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
20. 16.12.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
21. 01.09.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
22. 24.08.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus)  
23. 30.06.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus)  
24. 12.04.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
25. 21.02.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
26. 05.01.2022 Andmepäring (MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühing) Saadetud  
27. 05.01.2022 Andmepäring (Uus Sild MTÜ) Saadetud  
28. 05.01.2022 Andmepäring (MTÜ Avatud Noortekeskus RLK) Saadetud  
29. 05.01.2022 Andmepäring (SA Linda HIV) Saadetud  
30. 05.01.2022 Andmepäring (MTÜ EHPV) Saadetud  
31. 31.08.2022 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
32. 31.08.2022 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
33. 04.01.2022 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
34. 04.01.2022 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
35. 10.01.2022 andmete esitamine kohustuste ja nõuete kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud