Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.12.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
2. 30.12.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
3. 30.12.2022 Taotlus andmete esitamiseks (ANDREI ŠMAKOV FIE) Menetletud  
4. 30.12.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud  
5. 30.12.2022 Garantiikiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
6. 30.12.2022 Vastus pöördumisele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
7. 30.12.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Saadetud  
8. 30.12.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
9. 29.12.2022 Teatis (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
10. 29.12.2022 Vastus 28.12.2022.a e-kirjale (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Saadetud  
11. 29.12.2022 Taotlus (VKG Elektrivõrgud OÜ) Saadetud  
12. 29.12.2022 Töövõtuleping koos lisadega (Narva Sisustus OÜ) Saadetud  
13. 29.12.2022 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
14. 29.12.2022 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
15. 29.12.2022 Töövõtuleping koos lisadega (OU Monterion, OU Rina, OU Avers Disain) Saadetud  
16. 29.12.2022 Otsuse edastamine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
17. 29.12.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-39621 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
18. 29.12.2022 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-11-39621 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 29.12.2022 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
20. 29.12.2022 Narva linna ettepanekud vanemale ettekirjutuste tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
21. 29.12.2022 Teatis (Eraisik)  
22. 29.12.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Saadetud  
23. 29.12.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Medisvet N.P.S) Menetletud  
24. 29.12.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva lasteaed Käoke) Menetletud  
25. 29.12.2022 Personalikiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
26. 29.12.2022 Enampakkumise komisjoni otsus (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
27. 28.12.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
28. 28.12.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Ida-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond)) Saadetud  
29. 28.12.2022 Kiri projekti kohta (Archaeology Team OÜ) Saadetud  
30. 28.12.2022 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
31. 28.12.2022 Tõend (Linnamajandusamet) Saadetud  
32. 28.12.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud  
33. 28.12.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
34. 28.12.2022 Maa ostueesõigusega erastamise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
35. 27.12.2022 Vastus isiku 07.12.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud