Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 14.11.2022 Vastamise tähtaja pikendamine (Viru Maakohus) Saadetud  
177. 14.11.2022 Toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
178. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
179. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
180. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
181. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
182. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
183. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
184. 14.11.2022 Esineme Advent (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
185. 14.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-17-15892 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
186. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (AS Arstikeskus Confido (Confido Meditsiinikeskus)) Saadetud  
187. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (Qvalitas Arstikeskus AS) Saadetud  
188. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (AS Kordamed) Menetletud  
189. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) Menetletud  
190. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (OÜ Marienthali Kliinik) Menetletud  
191. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (Wismari Haigla AS) Menetletud  
192. 14.11.2022 Järelepärimine informatsiooni saamiseks (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Saadetud  
193. 14.11.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Rahu 28) Saadetud  
194. 14.11.2022 Seisukoht alaealise teovõime laiendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
195. 14.11.2022 Järelepärimine arvamuse saamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
196. 14.11.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
197. 14.11.2022 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlakmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
198. 14.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Vaba Lava) Saadetud  
199. 11.11.2022 Lepingute 230-20 ja 230-21 lõpetamine (Ramrest Security OÜ) Saadetud  
200. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
201. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
202. 11.11.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
203. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-56723 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
204. 11.11.2022 Tasaarvestuse avaldus (N&V OÜ) Saadetud  
205. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-44493 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
206. 11.11.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
207. 11.11.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
208. 11.11.2022 Vastus järelepärimisele perekonna elukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
209. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
210. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud