Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1856. 09.02.2022 Vastus abivajavale isikule abi osutamise taotlusele (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1857. 09.02.2022 Teade andmete väljastamise kohta (Eraisik) Saadetud  
1858. 08.02.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
1859. 08.02.2022 Kaasamine (KÜ Daumani 13) Saadetud  
1860. 08.02.2022 mängude kooskõlastamine (Päästeamet) Saadetud  
1861. 08.02.2022 mängude kooskõlastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1862. 08.02.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
1863. 08.02.2022 Teade eestkostet vajava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1864. 08.02.2022 Kinnituskiri (Tallinna Tehnika Ülikool) Saadetud  
1865. 07.02.2022 Vastus taotlusele isiku toetamiseks (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus) Saadetud  
1866. 07.02.2022 Lepingu ajutine peatamine (AS G4S Eesti) Saadetud  
1867. 07.02.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1868. 07.02.2022 Seisukoht isiku taotluste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1869. 07.02.2022 Taotlus järelevalve teostamiseks (Ida Päästekeskus) Saadetud  
1870. 07.02.2022 Päring (Narva linn, Aleksander Puškini tn 14 korteriühistu) Saadetud  
1871. 07.02.2022 Arvamuse päring (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
1872. 07.02.2022 Kontaktisikute muutmine (OÜ N&V) Saadetud  
1873. 07.02.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1874. 07.02.2022 Taotlus järelevalve teostamiseks (Ida Päästekeskus) Saadetud  
1875. 07.02.2022 Teate avaldamine (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
1876. 07.02.2022 Katuste puhastamine lumest (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
1877. 07.02.2022 Järelepärimine (OÜ KENKMA) Saadetud  
1878. 07.02.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-21-12580 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1879. 07.02.2022 Taotlus projekti eelarveridade väärtuste muutmiseks (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
1880. 04.02.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1881. 04.02.2022 Kiri (KÜ Hariduse 16 Narva) Saadetud  
1882. 04.02.2022 Kiri (KÜ Joala 11) Saadetud  
1883. 04.02.2022 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Cipollino) Saadetud  
1884. 04.02.2022 õiend ürituste läbiviimisest (Narva lasteaed Käoke) Saadetud  
1885. 03.02.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1886. 03.02.2022 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1887. 03.02.2022 Kutse vastuvõtule (Eraisik) Saadetud  
1888. 03.02.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1889. 03.02.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
1890. 03.02.2022 Teatis (Kangelaste 30 KÜ) Saadetud