Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 09.11.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-21-9107 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
212. 09.11.2022 Garantiikiri (Traffest OÜ) Saadetud  
213. 09.11.2022 Teade (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
214. 09.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
215. 09.11.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
216. 09.11.2022 Dokumentide edastamine eestkostetava isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
217. 09.11.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ VANA NARVA KÄSITÖÖLISTE JA KAUPMEESTE GILD) Saadetud  
218. 09.11.2022 Vastus isiku 02.11.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
219. 09.11.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotlusele ja põhiavaldusele (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
220. 09.11.2022 meeldetuletus (Mann Grupp OÜ)  
221. 08.11.2022 Tellimis-garantiikiri (Anista AS) Saadetud  
222. 08.11.2022 Vastus ametiabi palvele (Mustamäe Linnaosa Valitsus) Saadetud  
223. 08.11.2022 Tellimuskiri (PromoArsenal OÜ) Saadetud  
224. 08.11.2022 garantiikiri arve tasumisest (Sportland Eesti AS) Saadetud  
225. 08.11.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-15-7574 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
226. 08.11.2022 Garantiikiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
227. 08.11.2022 Vastus teatele (Narva notar Sergei Nikonov) Saadetud  
228. 08.11.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva maa-ala osa kasutamine ja võlgnevuse tasumata jätmine (OÜ Puhtus ja Hoolitsus (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Saadetud  
229. 08.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-13807 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
230. 08.11.2022 Äriruumi üürilepingu nr 1/871 erakorralise ülesütlemise avaldus ja võlgnevuse tasumise nõue (Ida Politsei Spordiklubi) Saadetud  
231. 08.11.2022 Kiri projekti kohta (Estonian EU external border programme) Saadetud  
232. 08.11.2022 Vastus järelepärimisele alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
233. 08.11.2022 Teade kohtuasjas nr 2-10-61922 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
234. 08.11.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
235. 08.11.2022 Vastus 02.11.2022.a kohtu teatele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
236. 08.11.2022 Raekoja pl 1 lepingu lõpetamine (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
237. 07.11.2022 Volikiri (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
238. 07.11.2022 Garantiikiri (OÜ Viamer Grupp) Saadetud  
239. 07.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-39621 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
240. 07.11.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei)  
241. 07.11.2022 Kuulutuse avalikustamine (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
242. 07.11.2022 Taotlus (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
243. 04.11.2022 Taotleja kinnitused (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
244. 04.11.2022 Avaldus (Zone Media OÜ) Saadetud  
245. 04.11.2022 Kaaskiri (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud