Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 31.08.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
247. 31.08.2022 Aruanne erieestkoste teostamise perioodil (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
248. 31.08.2022 Vastus isiku avaldusele (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
249. 31.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Joala Perearstikeskus (Kreenholmi 39F)) Menetletud  
250. 31.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Cipollino) Menetletud  
251. 30.08.2022 Tellimuskiri (Inseneribüroo Stanislav Domov OÜ) Saadetud  
252. 30.08.2022 Ehitusobjekti kontrollimine ja hindamine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
253. 30.08.2022 Kaasamine (Narva Vesi AS) Saadetud  
254. 30.08.2022 Õiend (Eraisik) Saadetud  
255. 30.08.2022 Seisukoht eestkostja avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
256. 30.08.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
257. 30.08.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Saadetud  
258. 30.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
259. 30.08.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
260. 29.08.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-13-17036 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
261. 29.08.2022 Vastus kohtunõudele arvamuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
262. 29.08.2022 leping (FIE Mihhail Nikitin Ettevõte Transport) Saadetud  
263. 29.08.2022 Maa ostueesõigusega erastamise juriidilise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
264. 29.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
265. 29.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-11016 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
266. 29.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Saadetud  
267. 29.08.2022 Kutse (Pärnu Linnavalitsus) Saadetud  
268. 29.08.2022 Kutse (Türi Vallavalitsus) Saadetud  
269. 29.08.2022 Kutse (Otepää Vallavalitsus) Saadetud  
270. 29.08.2022 Kutse (Tallinna Linnavalitsus)  
271. 29.08.2022 Tellimuskiri (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
272. 26.08.2022 Toetuse eraldamise leping (SA Vaba Lava) Menetletud  
273. 26.08.2022 Vastuskiri e-kirjale (N&V OÜ) Saadetud  
274. 26.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
275. 26.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-5224 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
276. 26.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-61066 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
277. 26.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Sillamäe Kannuka Kool) Saadetud  
278. 26.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-21-12580 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
279. 26.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
280. 26.08.2022 Garantiikiri (Imperia OÜ) Saadetud