Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 25.10.2022 Töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldus (Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktor) Saadetud  
247. 25.10.2022 Päring (AÜ Olginski) Saadetud  
248. 25.10.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
249. 25.10.2022 Leping (SOS Lasteküla Eesti Ühing) Saadetud  
250. 24.10.2022 Kohtunõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
251. 24.10.2022 Teade isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
252. 24.10.2022 Seisukoht isiku avaldusele laste nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
253. 24.10.2022 Vastus isiku täpsustatud esialgse õiguskaitse taotlusele (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
254. 24.10.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
255. 24.10.2022 Garantiikiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
256. 24.10.2022 Vastus isiku pöördumisele abi osutamiseks (Eraisik) Saadetud  
257. 24.10.2022 Vastus järelepärimisele alaealise lapse kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
258. 24.10.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Saadetud  
259. 24.10.2022 Järelepärimine alaealise tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Menetletud  
260. 21.10.2022 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
261. 21.10.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
262. 21.10.2022 Vastus järelepärimisele pärimisasjas (Narva notar Sergei Nikonov) Saadetud  
263. 21.10.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
264. 21.10.2022 Avaldus toetuse kasutamise loobumise kohta (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
265. 21.10.2022 Seisukoht isiku taotlusele lapse tagastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
266. 21.10.2022 Narva linna avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
267. 20.10.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
268. 20.10.2022 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
269. 20.10.2022 Arvete tasumine (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
270. 20.10.2022 Garantiikiri (Tehnosan OÜ) Saadetud  
271. 20.10.2022 Garantiikiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
272. 20.10.2022 Seisukoht isiku avaldusele alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
273. 20.10.2022 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Tareke) Saadetud  
274. 20.10.2022 tõend õppekäigul osalemise kohta (Narva Lasteaiad) Saadetud  
275. 20.10.2022 lisaõppeks toetuse taotlemine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
276. 20.10.2022 Garantiikiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
277. 20.10.2022 Vastus kohtunõudele vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
278. 20.10.2022 Vastus kaasabi osutamise taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
279. 20.10.2022 Kaasabi taotlus alaealise lapse suhtes (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Saadetud  
280. 20.10.2022 Vastus kaasabi osutamise taotlusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud