Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2696. 24.01.2022 Tellimuskiri (Inseneribüroo Stanislav Domov OÜ) Saadetud  
2697. 24.01.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
2698. 24.01.2022 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu menetlemisest (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
2699. 21.01.2022 Teade sotsiaalteenuste osas (Eraisik) Saadetud  
2700. 21.01.2022 Vastus taotlusele menetluse algatamiseks isiku suhtes (OÜ Lexsemper Õigusbüroo) Saadetud  
2701. 21.01.2022 Vastus järelepärimisele lapse elukoha ja perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
2702. 21.01.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-17238 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2703. 21.01.2022 Vastus isiku pöördumistele (Eraisik) Saadetud  
2704. 21.01.2022 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
2705. 21.01.2022 Teade isiku kohta (Narva kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
2706. 21.01.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2707. 21.01.2022 Garantiikiri (FIE Tatjana Sokolovskaja) Saadetud  
2708. 21.01.2022 volitus kauba ostmiseks (AS Espak Narva)  
2709. 20.01.2022 Vastus finantskorrektsiooni tegemise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse eelnõule (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
2710. 20.01.2022 Vastus finantskorrektsiooni tegemise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse eelnõule (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
2711. 20.01.2022 Hoiatus (Eraisik) Saadetud  
2712. 20.01.2022 Garantiikiri (MTÜ Narva Kasside SOS)  
2713. 20.01.2022 Päring (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
2714. 20.01.2022 Järelepärimine arvamuse esitamiseks (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
2715. 20.01.2022 Kuulutuse avaldamine (Narva Reporter) Saadetud  
2716. 20.01.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2717. 20.01.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
2718. 20.01.2022 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
2719. 20.01.2022 Lepingu täitmise nõue (OÜ N&V) Saadetud  
2720. 19.01.2022 Päring (Kivikuvand OÜ) Saadetud  
2721. 19.01.2022 Päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
2722. 19.01.2022 Vastus hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlusele (Eraisik) Saadetud  
2723. 19.01.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus) Menetletud  
2724. 19.01.2022 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
2725. 19.01.2022 Märgukiri (KÜ Rakvere 89 Narva) Saadetud  
2726. 19.01.2022 Märgukiri (KÜ Rakvere 87) Saadetud  
2727. 19.01.2022 Märgukiri (Kangelaste 17 KÜ) Saadetud  
2728. 19.01.2022 Teabenõue (Narva Vesi AS) Saadetud  
2729. 19.01.2022 Kaasamine (KÜ Kangelaste 44) Saadetud  
2730. 19.01.2022 Pöördumine abivajava isiku suhtes (Eraisik) Saadetud