Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 26.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
282. 25.08.2022 Teatis (KÜ Pähklimäe 7) Saadetud  
283. 25.08.2022 Leppetrahvi rakendamine ja tasaarvestus (Elero AS) Saadetud  
284. 25.08.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
285. 25.08.2022 Narva Kesklinna põhikooli kinnistul veevarustusest ehitustööde ajal (AS Narva Vesi) Saadetud  
286. 25.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
287. 25.08.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
288. 25.08.2022 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
289. 25.08.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
290. 25.08.2022 Vastus taotlusele laste perekonna kontrollimiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
291. 25.08.2022 Avaldus saabunud lapsele eestkostja määramiseks ja taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
292. 25.08.2022 Vastus kaasabi taotlusele (Justiitsministeerium) Saadetud  
293. 25.08.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Medical PAK) Saadetud  
294. 25.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Potsataja) Saadetud  
295. 25.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Kõrgus)  
296. 24.08.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
297. 24.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-16097 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
298. 24.08.2022 Maa hoonestusõiguse seadmise toimiku edastamine (Maa-amet) Menetletud  
299. 24.08.2022 Teade (Asutused) Saadetud  
300. 24.08.2022 Teade (Asutused) Saadetud  
301. 24.08.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
302. 24.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
303. 24.08.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
304. 24.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
305. 24.08.2022 Hinnapäring (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
306. 24.08.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-11-2811 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
307. 24.08.2022 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
308. 24.08.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus)  
309. 23.08.2022 Teade (Asutused) Saadetud  
310. 23.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
311. 23.08.2022 Vastus järelepärimisele laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
312. 23.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Menetletud  
313. 23.08.2022 Enampakkumise nurjumine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
314. 23.08.2022 Päring (Transpordiamet) Saadetud  
315. 23.08.2022 Vastus isiku taotlusele (Eraisik) Saadetud