Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
317. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
318. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
319. 14.11.2022 Esineme Advent (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
320. 14.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-17-15892 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
321. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (AS Arstikeskus Confido (Confido Meditsiinikeskus)) Saadetud  
322. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (Qvalitas Arstikeskus AS) Saadetud  
323. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (AS Kordamed) Menetletud  
324. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) Menetletud  
325. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (OÜ Marienthali Kliinik) Menetletud  
326. 14.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (Wismari Haigla AS) Menetletud  
327. 14.11.2022 Järelepärimine informatsiooni saamiseks (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Saadetud  
328. 14.11.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Rahu 28) Saadetud  
329. 14.11.2022 Seisukoht alaealise teovõime laiendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
330. 14.11.2022 Järelepärimine arvamuse saamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
331. 14.11.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
332. 14.11.2022 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlakmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
333. 14.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Vaba Lava) Saadetud  
334. 11.11.2022 Lepingute 230-20 ja 230-21 lõpetamine (Ramrest Security OÜ) Saadetud  
335. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
336. 11.11.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
337. 11.11.2022 Avaldus isiku kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
338. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-56723 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
339. 11.11.2022 Tasaarvestuse avaldus (N&V OÜ) Saadetud  
340. 11.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-44493 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
341. 11.11.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
342. 11.11.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
343. 11.11.2022 Vastus järelepärimisele perekonna elukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
344. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
345. 11.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
346. 11.11.2022 Narva transiitteede TEN-T ehitustööd (Sirtaki OÜ) Saadetud  
347. 11.11.2022 Narva transiitteede TEN-T ehitustööd (OÜ Rik Suur) Saadetud  
348. 10.11.2022 Teatis (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
349. 10.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
350. 10.11.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud