Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 24.10.2022 Kohtunõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
317. 24.10.2022 Teade isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
318. 24.10.2022 Seisukoht isiku avaldusele laste nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
319. 24.10.2022 Vastus isiku täpsustatud esialgse õiguskaitse taotlusele (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
320. 24.10.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
321. 24.10.2022 Garantiikiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
322. 24.10.2022 Vastus isiku pöördumisele abi osutamiseks (Eraisik) Saadetud  
323. 24.10.2022 Vastus järelepärimisele alaealise lapse kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
324. 24.10.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Saadetud  
325. 24.10.2022 Järelepärimine alaealise tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Menetletud  
326. 21.10.2022 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
327. 21.10.2022 Vastus avaldusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
328. 21.10.2022 Vastus järelepärimisele pärimisasjas (Narva notar Sergei Nikonov) Saadetud  
329. 21.10.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
330. 21.10.2022 Avaldus toetuse kasutamise loobumise kohta (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
331. 21.10.2022 Seisukoht isiku taotlusele lapse tagastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
332. 21.10.2022 Narva linna avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
333. 20.10.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
334. 20.10.2022 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
335. 20.10.2022 Arvete tasumine (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
336. 20.10.2022 Garantiikiri (Tehnosan OÜ) Saadetud  
337. 20.10.2022 Garantiikiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
338. 20.10.2022 Seisukoht isiku avaldusele alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
339. 20.10.2022 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Tareke) Saadetud  
340. 20.10.2022 tõend õppekäigul osalemise kohta (Narva Lasteaiad) Saadetud  
341. 20.10.2022 lisaõppeks toetuse taotlemine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
342. 20.10.2022 Garantiikiri (Promo Arsenal OÜ) Saadetud  
343. 20.10.2022 Vastus kohtunõudele vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
344. 20.10.2022 Vastus kaasabi osutamise taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
345. 20.10.2022 Kaasabi taotlus alaealise lapse suhtes (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Saadetud  
346. 20.10.2022 Vastus kaasabi osutamise taotlusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
347. 19.10.2022 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud  
348. 19.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-17571 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
349. 19.10.2022 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
350. 19.10.2022 Seisukoht isiku avaldusele varahooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud