Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 10.11.2022 Seisukoht isiku avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
352. 10.11.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-10-61922 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
353. 10.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-11553 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
354. 10.11.2022 Teatis (AS YIT Eesti) Saadetud  
355. 10.11.2022 Taotlus (Riigikantselei) Saadetud  
356. 10.11.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
357. 10.11.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
358. 09.11.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
359. 09.11.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
360. 09.11.2022 Vastus teatele abivajavate isikute kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Saadetud  
361. 09.11.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-18-15571 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
362. 09.11.2022 Ujuvsaar Narva veehoidlal (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
363. 09.11.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-21-9107 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
364. 09.11.2022 Garantiikiri (Traffest OÜ) Saadetud  
365. 09.11.2022 Teade (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
366. 09.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
367. 09.11.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
368. 09.11.2022 Dokumentide edastamine eestkostetava isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
369. 09.11.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ VANA NARVA KÄSITÖÖLISTE JA KAUPMEESTE GILD) Saadetud  
370. 09.11.2022 Vastus isiku 02.11.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
371. 09.11.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotlusele ja põhiavaldusele (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
372. 09.11.2022 meeldetuletus (Mann Grupp OÜ)  
373. 08.11.2022 Tellimis-garantiikiri (Anista AS) Saadetud  
374. 08.11.2022 Vastus ametiabi palvele (Mustamäe Linnaosa Valitsus) Saadetud  
375. 08.11.2022 Tellimuskiri (PromoArsenal OÜ) Saadetud  
376. 08.11.2022 garantiikiri arve tasumisest (Sportland Eesti AS) Saadetud  
377. 08.11.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-15-7574 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
378. 08.11.2022 Garantiikiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
379. 08.11.2022 Vastus teatele (Narva notar Sergei Nikonov) Saadetud  
380. 08.11.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva maa-ala osa kasutamine ja võlgnevuse tasumata jätmine (OÜ Puhtus ja Hoolitsus (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Saadetud  
381. 08.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-13807 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
382. 08.11.2022 Äriruumi üürilepingu nr 1/871 erakorralise ülesütlemise avaldus ja võlgnevuse tasumise nõue (Ida Politsei Spordiklubi) Saadetud  
383. 08.11.2022 Kiri projekti kohta (Estonian EU external border programme) Saadetud  
384. 08.11.2022 Vastus järelepärimisele alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
385. 08.11.2022 Teade kohtuasjas nr 2-10-61922 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud