Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 11.08.2022 Taotlus koolivälisele nõustamismeeskonnale (Haridus- ja Noorteamet) Saadetud  
352. 11.08.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
353. 11.08.2022 Tuleviku tn rekonstrueerimine (N&V OÜ) Saadetud  
354. 11.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Menetletud  
355. 11.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
356. 11.08.2022 Hinnapäring (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
357. 11.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
358. 11.08.2022 Tellimuskiri (OÜ VA Systems) Saadetud  
359. 10.08.2022 Teade (AÜ Victoria Aiamaad) Saadetud  
360. 10.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
361. 10.08.2022 Järelepärimine ettekirjutus-hoiatuse täitmise kohta (Eraisik) Saadetud  
362. 10.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
363. 10.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Rapid Security) Saadetud  
364. 10.08.2022 Teade (VKHT OÜ) Saadetud  
365. 10.08.2022 Teade (OG Elektra AS) Saadetud  
366. 10.08.2022 Pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
367. 10.08.2022 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
368. 10.08.2022 Teade vastamise tähtaja pikendamisest (Eraisik) Saadetud  
369. 10.08.2022 Seisukoht lapsele määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
370. 10.08.2022 Päring lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
371. 10.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
372. 10.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Toidukorv Sõjapõgenikele abiprojekt) Saadetud  
373. 10.08.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
374. 10.08.2022 Dokumentide edastamine (Maa-amet) Saadetud  
375. 09.08.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
376. 09.08.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
377. 09.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
378. 09.08.2022 Maareformi läbiviimine (Maa-amet) Saadetud  
379. 09.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
380. 09.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Policert) Saadetud  
381. 09.08.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-20-3485 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
382. 09.08.2022 Pöördumine tekkinud olukorra lahendamiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
383. 08.08.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
384. 08.08.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
385. 08.08.2022 Päring (Transpordiamet) Saadetud