Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 19.09.2022 Taotlus koondarve kontrollimiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
37. 19.09.2022 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-15-8281 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
38. 19.09.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Spordiklubi BK Narva) Menetletud  
39. 19.09.2022 Päring (KÜ Kerese 6) Saadetud  
40. 19.09.2022 Päring (KÜ Kerese 4) Saadetud  
41. 19.09.2022 Vastus kohtunõudele 08.09.2022.a teatise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
42. 19.09.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
43. 19.09.2022 Täiendav seisukoht kohtuasjas nr 2-22-10697 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
44. 19.09.2022 Garantiikiri (Adamlights AS) Saadetud  
45. 19.09.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Narva linn, Tallinna mnt 6 KÜ) Saadetud  
46. 19.09.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
47. 16.09.2022 Vastus 12.09.2022.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
48. 16.09.2022 Narva linnas endise katlamaja keskkonnareostuse likvideerimise kohta (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
49. 16.09.2022 Narva linnas endise katlamaja keskkonnareostuse likvideerimise kohta (Keskkonnaamet) Saadetud  
50. 16.09.2022 Kiri (Eraisik) Saadetud  
51. 16.09.2022 Eksperdihinnangu tellimine (Pindi Kinnisvara OÜ) Saadetud  
52. 16.09.2022 Päring (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
53. 16.09.2022 Päring asustamata eluruumide kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
54. 16.09.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
55. 16.09.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
56. 16.09.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
57. 16.09.2022 Päring lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
58. 16.09.2022 Vastus isiku 17.08.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
59. 15.09.2022 Päring (KÜ 26.Juuli 13) Saadetud  
60. 15.09.2022 Teade hooldamise - põetamise lepingu lõpetamisest (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Saadetud  
61. 15.09.2022 Järelepärimine laste vanema kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
62. 15.09.2022 Vastus järelpäringule isiku elukoha kohta (Tallinna Vangla) Saadetud  
63. 15.09.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
64. 15.09.2022 Vastus andmepäringule laste pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
65. 15.09.2022 Seisukoht isikule määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
66. 15.09.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Saadetud  
67. 15.09.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
68. 15.09.2022 Teatis (KÜ Rahu 38 A Pluss) Saadetud  
69. 15.09.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-2238 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
70. 15.09.2022 Hoiatus (N&V OÜ) Saadetud