Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 08.11.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
387. 08.11.2022 Vastus 02.11.2022.a kohtu teatele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
388. 08.11.2022 Raekoja pl 1 lepingu lõpetamine (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
389. 07.11.2022 Volikiri (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
390. 07.11.2022 Garantiikiri (OÜ Viamer Grupp) Saadetud  
391. 07.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-39621 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
392. 07.11.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei)  
393. 07.11.2022 Kuulutuse avalikustamine (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
394. 07.11.2022 Taotlus (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
395. 04.11.2022 Taotleja kinnitused (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
396. 04.11.2022 Avaldus (Zone Media OÜ) Saadetud  
397. 04.11.2022 Kaaskiri (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
398. 04.11.2022 Toetuskiri (Eraisik)  
399. 03.11.2022 Volikiri (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Saadetud  
400. 03.11.2022 Kaaskiri (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
401. 03.11.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
402. 03.11.2022 Teade abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
403. 03.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-16687 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
404. 03.11.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
405. 03.11.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Menetletud  
406. 03.11.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
407. 03.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-11477 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
408. 03.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-11670 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
409. 03.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
410. 03.11.2022 Kahju hüvitamise nõue (Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal) Menetletud  
411. 03.11.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
412. 03.11.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
413. 03.11.2022 garantiikiri (Õpetajate Leht) Saadetud  
414. 02.11.2022 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
415. 02.11.2022 Selgituste nõudmine (Eraisikud ja asutused)  
416. 02.11.2022 Garantiikiri (Ehitusjõud OÜ) Saadetud  
417. 02.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-5874 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
418. 02.11.2022 Avaldus täisealise isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
419. 02.11.2022 Ametlike kohanimede määramine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
420. 02.11.2022 Järelepärimine/tasaarvestuse avaldus (MTÜ NarvaKassituba) Saadetud