Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 18.11.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
107. 18.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
108. 18.11.2022 Garantiikiri (Ingver Marketing OÜ) Saadetud  
109. 18.11.2022 Taotlus projekti perioodi pikendamiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
110. 18.11.2022 Vastus ettepanekule lepingu muutmiseks alates 01.01.2023.a (MTÜ Maria ja lapsed perekodu) Saadetud  
111. 18.11.2022 Ametniku teenistuslehe saatmine (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
112. 17.11.2022 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
113. 17.11.2022 Hinnapäring (Forus Security AS) Saadetud  
114. 17.11.2022 Hinnapäring (AS G4S Eesti) Saadetud  
115. 17.11.2022 Hinnapäring (OÜ Rapid Security) Saadetud  
116. 17.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
117. 17.11.2022 Hinnangu andmine (Ida Päästekeskus) Saadetud  
118. 17.11.2022 Lepingu nr H00681350 lõpetamine (Telia Eesti AS) Saadetud  
119. 17.11.2022 Järelepärimine (OÜ VK Headus) Saadetud  
120. 17.11.2022 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus) Saadetud  
121. 17.11.2022 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus) Saadetud  
122. 16.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jalgpalliklubi Narva Trans) Menetletud  
123. 16.11.2022 Kiri (Narva Linna Veteranide Liit) Saadetud  
124. 16.11.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisikud) Saadetud  
125. 16.11.2022 Vastus teatele koduteenuste saajate kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
126. 16.11.2022 Vastus isiku 12.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
127. 16.11.2022 Vastus isiku 17.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
128. 16.11.2022 Aruanne eestkostetava lapse vara kohta kohtuasjas nr 2-22-14796 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
129. 16.11.2022 Märgukiri (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
130. 16.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Saadetud  
131. 16.11.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
132. 16.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Rakvere Maraton MTÜ) Menetletud  
133. 15.11.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
134. 15.11.2022 Avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja isikule uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
135. 15.11.2022 aruanne (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
136. 15.11.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
137. 15.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
138. 15.11.2022 Eelteade lepingu ülesütlemise ja leppetrahvi kohaldamise kohta (Spes Ehital OÜ) Saadetud  
139. 15.11.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
140. 15.11.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud