Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
212. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (Bikonst OÜ) Saadetud  
213. 31.10.2022 Lõplik seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
214. 31.10.2022 Leppetrahvist loobumine (Elero AS) Saadetud  
215. 31.10.2022 Narva Tallinna maantee ideekonkursi võistlusülesande kooskõlastamine (Eesti Arhitektide Liit) Saadetud  
216. 31.10.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
217. 28.10.2022 Järelepärimine (AS Transservis-N) Saadetud  
218. 28.10.2022 Nõude alltöövõtja asendamise kohta (AS Vant) Saadetud  
219. 28.10.2022 Päring (AÜ Družbaplus) Saadetud  
220. 28.10.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
221. 28.10.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
222. 28.10.2022 Kahju hüvitamise nõue (ERGO Insurance SE) Saadetud  
223. 28.10.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
224. 28.10.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
225. 28.10.2022 Vastus isiku 25.10.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
226. 28.10.2022 Raudteeületuskoha rajamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
227. 27.10.2022 Teatis (Rahandusministeerium) Saadetud  
228. 27.10.2022 Teatis (Maa-amet) Saadetud  
229. 27.10.2022 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
230. 27.10.2022 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
231. 27.10.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
232. 27.10.2022 Vastus järelepärimisele perekonna tegeliku elukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
233. 27.10.2022 õiend ürituste läbiviimisest (Narva lasteaed Käoke) Saadetud  
234. 26.10.2022 Kontserdimaja esise platsi seisukord (OÜ Geneva)  
235. 26.10.2022 Päring (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
236. 26.10.2022 Vastus elukoha päringule (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
237. 26.10.2022 Määruskaebus 13.10.2022.a kohtumääruse osaliseks tühistamiseks ja uue kohtumääruse tegemiseks (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Saadetud  
238. 26.10.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
239. 26.10.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
240. 26.10.2022 Vastus järelepärimisele laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
241. 26.10.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
242. 25.10.2022 Vastus isiku 24.10.2022.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
243. 25.10.2022 Lepingust taganemise avaldus, leppetrahvi rakendamine ja tasaarvestuse avaldus (N&V OÜ) Saadetud  
244. 25.10.2022 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 25.10.2022 Vastus järelepärimisele algatatud menetluse raames (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud