Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
2206. 03.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-62496 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2207. 03.03.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
2208. 03.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-19220 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2209. 03.03.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse suhtes hooldusõiguse määramiseks (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
2210. 03.03.2022 Vastus poolte taotlusele kompromissi kinnitamiseks ja menetluse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2211. 03.03.2022 Seisukoht isiku 11.02.2022.a määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2212. 03.03.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-2811 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
2213. 03.03.2022 toetuskiri (European Investment Bank)  
2214. 03.03.2022 Vastus abivajavast lapsest teatamisele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
2215. 03.03.2022 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
2216. 02.03.2022 Vastus isiku 31.01.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
2217. 02.03.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
2218. 02.03.2022 Seisukoht isikute 08.02.2022.a avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2219. 02.03.2022 Päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Saadetud  
2220. 02.03.2022 Leping (MTÜ Narva Lastekaitse Ühing) Saadetud  
2221. 02.03.2022 Arvamuse päring (Linna ettevõtted) Saadetud  
2222. 02.03.2022 Taotlus kaasabi osutamiseks (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
2223. 02.03.2022 Taotlus kaasabi osutamiseks (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
2224. 02.03.2022 Leping (MTÜ Virumaa Heategevuskeskus) Saadetud  
2225. 02.03.2022 Leping (MTÜ Avatud Noortekeskus RLK) Saadetud  
2226. 02.03.2022 Leping (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Saadetud  
2227. 02.03.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2228. 02.03.2022 Hoiatus (AS N&V) Saadetud  
2229. 02.03.2022 Taotlus hoolduslepingu pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
2230. 02.03.2022 Leping (Yury Mishini nimeline Venemaa kodanike Eesti Vabariiklik Liit) Saadetud  
2231. 02.03.2022 Bussiootepaviljoni katuse remont (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
2232. 02.03.2022 Leping (MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing) Saadetud  
2233. 02.03.2022 Leping (Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit) Saadetud  
2234. 02.03.2022 Leping (MTÜ Narva Ühing Leningradi Blokaadi Elanikud) Saadetud  
2235. 02.03.2022 Arvamuse päring (Eraisikud) Saadetud  
2236. 02.03.2022 Leping (Narva Linna Veteranide Liit) Saadetud  
2237. 02.03.2022 Leping (Narva Tsernoboli AEJ avarii likvideerijate liit) Saadetud  
2238. 02.03.2022 Leping (Narva Eakate Liit) Saadetud  
2239. 02.03.2022 Leping (Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE) Saadetud  
2240. 02.03.2022 Leping (IDA-VIRUMAA LASTERIKASTE PEREDE ÜHING MTÜ) Saadetud