Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 02.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-10833 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
247. 02.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
248. 02.11.2022 Kaseke tegevuse lõpetamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
249. 02.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
250. 02.11.2022 Garantiikiri (Lars Laj Eesti OÜ) Saadetud  
251. 01.11.2022 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
252. 01.11.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
253. 01.11.2022 Garaažihoone kasutamise otstarve (SA Narva Haigla) Saadetud  
254. 01.11.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud  
255. 01.11.2022 Garantiikiri (Trev-2 Grupp AS) Saadetud  
256. 01.11.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-22-1825 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
257. 01.11.2022 Vastus isiku 27.10.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
258. 31.10.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
259. 31.10.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
260. 31.10.2022 Teatis (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
261. 31.10.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
262. 31.10.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele ja taotlusele lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
263. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingute täitmiseks (OÜ Teiwaz Ehitus Group) Saadetud  
264. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (Mirstart OÜ) Saadetud  
265. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
266. 31.10.2022 Nõue töövõtulepingu täitmiseks (Bikonst OÜ) Saadetud  
267. 31.10.2022 Lõplik seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
268. 31.10.2022 Leppetrahvist loobumine (Elero AS) Saadetud  
269. 31.10.2022 Narva Tallinna maantee ideekonkursi võistlusülesande kooskõlastamine (Eesti Arhitektide Liit) Saadetud  
270. 31.10.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
271. 28.10.2022 Järelepärimine (AS Transservis-N) Saadetud  
272. 28.10.2022 Nõude alltöövõtja asendamise kohta (AS Vant) Saadetud  
273. 28.10.2022 Päring (AÜ Družbaplus) Saadetud  
274. 28.10.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
275. 28.10.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
276. 28.10.2022 Kahju hüvitamise nõue (ERGO Insurance SE) Saadetud  
277. 28.10.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
278. 28.10.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
279. 28.10.2022 Vastus isiku 25.10.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
280. 28.10.2022 Raudteeületuskoha rajamine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud