Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 24.11.2022 Dokumendi esitamise nõue (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
247. 24.11.2022 volitus kauba ostmiseks (Realiseerimiskeskus OÜ) Saadetud  
248. 24.11.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
249. 24.11.2022 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 22240100075 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
250. 24.11.2022 Teavituskiri (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Saadetud  
251. 23.11.2022 Aruanne riikliku toetuse kasutamise kohta 2021. aastal (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
252. 23.11.2022 Vastus isiku 19.11.2022.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
253. 23.11.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) Saadetud  
254. 23.11.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Medisvet N.P.S) Menetletud  
255. 23.11.2022 Selgitustaotlus (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
256. 22.11.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
257. 22.11.2022 Vastus päringule hinnangu esitamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
258. 22.11.2022 Vastus järelepärimisele lapse perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
259. 22.11.2022 Vastus järelepärimisele laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
260. 22.11.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (Perearst Alla Kissel OÜ) Saadetud  
261. 22.11.2022 Vastus teatele abivajavate isikute kohta (KÜ Tiimanni 2) Saadetud  
262. 22.11.2022 Seisukoht kompromissiettepaneku osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
263. 22.11.2022 Kiri (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
264. 21.11.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
265. 21.11.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
266. 21.11.2022 Järelepärimine lapse vanema kohta (KÜ Kraavi 12 Narva) Menetletud  
267. 21.11.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Menetletud  
268. 21.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Kohtla-Järve Linnavalitsus) Saadetud  
269. 21.11.2022 Vastus kohtunõudele esitatud määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
270. 21.11.2022 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Saadetud  
271. 18.11.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
272. 18.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
273. 18.11.2022 Garantiikiri (Ingver Marketing OÜ) Saadetud  
274. 18.11.2022 Taotlus projekti perioodi pikendamiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
275. 18.11.2022 Vastus ettepanekule lepingu muutmiseks alates 01.01.2023.a (MTÜ Maria ja lapsed perekodu) Saadetud  
276. 18.11.2022 Ametniku teenistuslehe saatmine (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
277. 17.11.2022 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
278. 17.11.2022 Hinnapäring (Forus Security AS) Saadetud  
279. 17.11.2022 Hinnapäring (AS G4S Eesti) Saadetud  
280. 17.11.2022 Hinnapäring (OÜ Rapid Security) Saadetud