Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 17.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
282. 17.11.2022 Hinnangu andmine (Ida Päästekeskus) Saadetud  
283. 17.11.2022 Lepingu nr H00681350 lõpetamine (Telia Eesti AS) Saadetud  
284. 17.11.2022 Järelepärimine (OÜ VK Headus) Saadetud  
285. 17.11.2022 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus) Saadetud  
286. 17.11.2022 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus) Saadetud  
287. 16.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jalgpalliklubi Narva Trans) Menetletud  
288. 16.11.2022 Kiri (Narva Linna Veteranide Liit) Saadetud  
289. 16.11.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisikud) Saadetud  
290. 16.11.2022 Vastus teatele koduteenuste saajate kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
291. 16.11.2022 Vastus isiku 12.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
292. 16.11.2022 Vastus isiku 17.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
293. 16.11.2022 Aruanne eestkostetava lapse vara kohta kohtuasjas nr 2-22-14796 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
294. 16.11.2022 Märgukiri (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
295. 16.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Saadetud  
296. 16.11.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
297. 16.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Rakvere Maraton MTÜ) Menetletud  
298. 15.11.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
299. 15.11.2022 Avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja isikule uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
300. 15.11.2022 aruanne (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
301. 15.11.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
302. 15.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
303. 15.11.2022 Eelteade lepingu ülesütlemise ja leppetrahvi kohaldamise kohta (Spes Ehital OÜ) Saadetud  
304. 15.11.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
305. 15.11.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
306. 15.11.2022 Vastus 10.11.2022.a kohtu päringule (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
307. 15.11.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-18-9204 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
308. 15.11.2022 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
309. 14.11.2022 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
310. 14.11.2022 Avaldus isikule uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
311. 14.11.2022 Vastamise tähtaja pikendamine (Viru Maakohus) Saadetud  
312. 14.11.2022 Toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
313. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
314. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
315. 14.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Eraisikud ja asutused) Saadetud