Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 18.10.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks (Narva Paju Kool) Saadetud  
317. 18.10.2022 Tellimuskiri (OÜ Andruse Hulgikaubandus) Saadetud  
318. 18.10.2022 Tellimuskiri (LIK Ehitusgrupp OÜ) Saadetud  
319. 18.10.2022 Taotlus (Majandus-ja Kommunikatsiooni ministeerium) Saadetud  
320. 18.10.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
321. 18.10.2022 Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tagasilükkamise kohta (N&V OÜ) Saadetud  
322. 18.10.2022 Selgituste päring (AS YIT Eesti) Saadetud  
323. 17.10.2022 Eelteade lepingu ülesütlemise ja leppetrahvi kohaldamise kohta (Spes Ehital OÜ) Saadetud  
324. 17.10.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
325. 17.10.2022 Kasutatavate ruumide vabastamine (MTÜ NarvaKassituba) Saadetud  
326. 17.10.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
327. 17.10.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
328. 17.10.2022 Vastus seoses lapse ja ema vahelise kohtumise läbiviimisega (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
329. 17.10.2022 Garantiikiri (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
330. 17.10.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
331. 17.10.2022 Järelepärimine arsti arvamuse saamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
332. 17.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-17-16738 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
333. 17.10.2022 Vastus järelepärimisele alaealise lapse ja tema pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
334. 17.10.2022 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemise piiramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
335. 17.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-21-3850 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
336. 17.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-10282 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
337. 14.10.2022 Vastus isiku 13.10.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
338. 14.10.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
339. 14.10.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
340. 14.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-9768 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
341. 14.10.2022 Taotleja kinnitused (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
342. 14.10.2022 Vastus abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
343. 14.10.2022 Otsus (Weld Spark OÜ) Saadetud  
344. 14.10.2022 Otsus (ZNStyle7 OÜ) Saadetud  
345. 14.10.2022 Otsus (DM Team OÜ) Saadetud  
346. 14.10.2022 Vastus taotlusele laste ja perede komisjonile (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
347. 14.10.2022 Taotlus lapsetoetuse saamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
348. 14.10.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
349. 14.10.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
350. 14.10.2022 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud