Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 27.12.2022 Vastus kaasabi osutamise avaldusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
37. 27.12.2022 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
38. 27.12.2022 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-10-20596 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
39. 27.12.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-22-16846 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
40. 27.12.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
41. 23.12.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
42. 23.12.2022 Järelepärimine lapse ülesannete nimekirja väljastamiseks (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
43. 23.12.2022 Liitumistaotlus (AS Spin TEK) Saadetud  
44. 22.12.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
45. 22.12.2022 Vastus isiku 21.12.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
46. 22.12.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
47. 22.12.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) Menetletud  
48. 22.12.2022 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
49. 22.12.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
50. 22.12.2022 Tervitame 2023. aastat (VKG Elektrivõrgud OÜ) Saadetud  
51. 22.12.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Ida-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond)) Saadetud  
52. 22.12.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
53. 22.12.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
54. 22.12.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
55. 22.12.2022 Teade (Eraisik) Saadetud  
56. 21.12.2022 Seisukoht isiku avaldusele lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
57. 21.12.2022 Vastus taotlusele andmete esitamiseks (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Saadetud  
58. 21.12.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
59. 21.12.2022 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
60. 21.12.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Menetletud  
61. 21.12.2022 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
62. 20.12.2022 Vastus kohtukirjale isiku kohaloleku korraldamiseks kohtuasja nr 2-22-4933 raames (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
63. 20.12.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-17-15892 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
64. 20.12.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Pääsuke) Saadetud  
65. 20.12.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
66. 20.12.2022 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
67. 20.12.2022 Vastus avaldusele loa saamiseks (MTÜ SPAK (Sillamäe Pereasendus kodu)) Saadetud  
68. 20.12.2022 Vastus kohtunõudele avaldaja taotluse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
69. 20.12.2022 teenuse osutamise leping (OÜ Ares Security) Menetletud  
70. 19.12.2022 Personalikiri (Eraisik) Saadetud