Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 17.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-17-16738 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
387. 17.10.2022 Vastus järelepärimisele alaealise lapse ja tema pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
388. 17.10.2022 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemise piiramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
389. 17.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-21-3850 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
390. 17.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-10282 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
391. 14.10.2022 Vastus isiku 13.10.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
392. 14.10.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
393. 14.10.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
394. 14.10.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-9768 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
395. 14.10.2022 Taotleja kinnitused (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
396. 14.10.2022 Vastus abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
397. 14.10.2022 Otsus (Weld Spark OÜ) Saadetud  
398. 14.10.2022 Otsus (ZNStyle7 OÜ) Saadetud  
399. 14.10.2022 Otsus (DM Team OÜ) Saadetud  
400. 14.10.2022 Vastus taotlusele laste ja perede komisjonile (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
401. 14.10.2022 Taotlus lapsetoetuse saamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
402. 14.10.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
403. 14.10.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
404. 14.10.2022 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
405. 13.10.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
406. 13.10.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
407. 13.10.2022 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
408. 13.10.2022 Vastus kohtu teatele abivajava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
409. 13.10.2022 Taotlus arvamuse saamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
410. 13.10.2022 Taotlus hoolduslepingute sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
411. 13.10.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
412. 13.10.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
413. 12.10.2022 Teade pakkumuse vastavaks tunnistamise ja kvalifitseerimise kohta/kutse läbirääkimistele (MTÜ Loomade Hoiupank) Saadetud  
414. 12.10.2022 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
415. 12.10.2022 Vastus pöördumisele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
416. 12.10.2022 Teade kohtuasjas nr 2-22-1825 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
417. 12.10.2022 Vastus 10.10.2022.a taotlusele (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Saadetud  
418. 12.10.2022 Märgukiri (Eraisikud) Saadetud  
419. 12.10.2022 Päring (KÜ Puškini 19) Saadetud  
420. 12.10.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud