Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 19.12.2022 Vastus 13.12.2022.a e-kirjale (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
72. 19.12.2022 Garantiikiri (Mann Grupp OÜ) Saadetud  
73. 19.12.2022 Vastus isiku 01.12.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
74. 19.12.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
75. 19.12.2022 Teade (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
76. 19.12.2022 Tellimuskiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Menetletud  
77. 16.12.2022 Päring tugiisikuteenuse osutamise lepingu raames (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Saadetud  
78. 16.12.2022 Vastus kohtunõudele eestkostet vajava isiku andmete kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
79. 16.12.2022 Seisukoht vanema õiguste piiramise menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
80. 16.12.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
81. 16.12.2022 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Vabariigi Presidendi Kantselei) Saadetud  
82. 16.12.2022 Volitus (AS Kaupmees & KO) Saadetud  
83. 16.12.2022 Küsimused eksperdile isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
84. 16.12.2022 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
85. 16.12.2022 Taotlus pärimisasja algatamise kohta (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
86. 16.12.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta kohtuasjas nr 2-11-2807 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
87. 16.12.2022 Vastus kliendi avalduse kohta (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Saadetud  
88. 16.12.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (KÜ Joala 11) Saadetud  
89. 16.12.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
90. 15.12.2022 garantiikiri arve tasumisest (ABCLED OÜ) Saadetud  
91. 15.12.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
92. 15.12.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
93. 15.12.2022 Viisade taotlemine (Narva Linnakantselei) Saadetud  
94. 14.12.2022 Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
95. 14.12.2022 Vastus isiku 13.12.2022.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
96. 14.12.2022 Päring (Narva notar Sergei Nikonov) Saadetud  
97. 14.12.2022 volitus kauba ostmiseks (AS FEB) Saadetud  
98. 14.12.2022 volitus kauba ostmiseks (AS Espak Narva) Saadetud  
99. 14.12.2022 volitus kauba ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
100. 14.12.2022 Maa ostueesõigusega erastamise juriidilise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
101. 14.12.2022 volitus kauba ostmiseks (Optimera Estonia AS) Saadetud  
102. 14.12.2022 Hoiatus (OÜ A.V.R. Elekter) Saadetud  
103. 14.12.2022 Vastus järelepärimisele lapse viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
104. 14.12.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Vanalinna Riigikool) Menetletud  
105. 14.12.2022 Järelepärimine laste perekonna kohta (Narva Paemurru Spordikool) Saadetud