NARVA LINNAVALITSUS

13.06.2007  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Sofia Homjakova    abilinnapea   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Riina Kasikov    operaator   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Jekaterina Širai    Külaline   
  Larissa Olenina    Külaline   

 

 

 
   
1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 753-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2007
Sofja Homjakova taotlusel võtta vastu töökorras 01.06.2007
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
2. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks
Korraldus: 754-k 2007
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2007
Endla Müüri taotlusel võtta vastu töökorras.

Töökorras 07.06.2007 võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
3. Ürituse „Tivoli Tuur 2007” korraldamise lubamine
Korraldus: 755-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2007
Töökorras 07.06.2007 vastu võetud korraldus nr 755-k
 
   
4. Ilutulestike korraldamine Hansa Ilutulestikud OÜ poolt
Korraldus: 756-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2007
Töökorras võtta 07.06.2007 vastu korraldus nr 756-k
 
   
5. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 757-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2007
Töökorras 11.06.2007 võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
6. Projekteerimistingimuste määramine 1.Jõe tn.8a üksikelamu rekonstrueerimiseks
Korraldus: 758-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2007
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel võtta vastu 12.06.2007 töökorras 758-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 18.04.2007.a. korralduse nr 466-k punkti 3.1.6 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 759-k 2007
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
8. Peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine
Korraldus: 760-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
1.Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Jelena Massarnovskaja´le, mis oli määratud lapsele Maria Massarnovskaja´le.

2.Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata peretoetuste maksmine lapse Maria Massarnovskaja tädile Svetlana Bizjukina´le.

3.Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada toitjakaotuspensioni maksmine Jelena Massarnovskaja´le, mis oli määratud lapsele Maria Massarnovskaja´le.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 760-k
 
   
9. Vanemahüvitise ja peretoetuste maksmise peatamine
Korraldus: 761-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Jevgenia Simvolokova´le lapse Jelizaveta Simvolokova peale saadava vanemahüvitise ja peretoetuste maksmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 761-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 761-k
 
   
10. Volitamine
Korraldus: 762-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealisele DMITRY ANDREEV´ile toitjakaotuspension.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 762-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 762-k
 
   
11. Volitamine
Korraldus: 763-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp’i kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ALINA PETROVA arveldusarvel olevaid rahalisi vahendeid trahvi tasumiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 763-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 763-k
 
   
12. Volitamine
Korraldus: 764-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse JELIZAVETA SIMVOLOKOVA huve.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 764-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 764-k
 
   
13. Volitamine
Korraldus: 765-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealisele ANŽELA PETROVA´le töövõimetuspension.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 765-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 765-k
 
   
14. Hoolduse seadmine
Korraldus: 766-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Olga Ledeneva hooldajaks Zaytuna Ledeneva.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 766-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 766-k
 
   
15. Hoolduse lõpetamine
Korraldus: 767-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lõpetada Narva Linnavalitsuse 13.07.2005.a korraldusega nr 702-k Vitaly Kokin´i üle seatud hooldus hooldaja Tatjana Dmitrijeva poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 767-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 767-k
 
   
16. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 768-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada muuta alaealisel Darja Sergutšova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Rossi.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 768-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 768-k
 
   
17. Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Kinnitada Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus vastavalt lisale.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
18. Narva Laste Varjupaiga Põhimääruse kehtetuks tunnistamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
19. Narva Laste Varjupaiga Põhimäärus
Määrus: 769-2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Kinnitada Narva Laste Varjupaiga Põhimäärus.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 769-2007
Võtta vastu määrus nr 769
 
   
20. Narva Sotsiaalhoolekandekeskuse Põhimäärus
Määrus: 770-2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabimet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Kinnitada Narva Sotsiaalhoolekandekeskuse Põhimäärus.
 
Otsus/tulemused: Määrus: 770-2007
Võtta vastu määrus nr 770.
 
   
21. Narva 6.Kooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest
Korraldus: 771-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva 6.Kooli direktori kohusetäitjal O. Denissenko
 
Narva 6.Kooli üksikute finantsmajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 771-k 2007
Lisada punkt 2007.a I kvartali kontrolli kohta.

Võtta vastu korraldus nr 771-k
 
   
22. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
Korraldus: 772-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linna Sotsiaalabiamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond - tagastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 772-k 2007
Lisada Narva Linnavolikogu kantseleile 90 000 krooni rahvusvahelise noortekonverentsi Eesti-Venemaa riikidevaheliste suhete prognoos kuni 2020 osaliseks katteks.
Sotsiaalabiametile 3000 krooni MTÜ EENAR lastekaitsepäeva tähistamiseks.

Võtta vastu korraldus nr 772-k
 
   
23. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 773-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine:
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 773-k 2007
Lisada Linnavara- ja majandusameti taotlus ümberpaigutamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 773-k
 
   
24. Narva linna 2006.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva linna 2006.aasta konsolideeritud majandusaasta aruandega.
2. Esitada Narva linna 2006.aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
25. Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine :Muuta lisa 1 „Tulud ja finantseerimistehingud 2007.a.” ja kinnitada see uues redaktsioonis;
Muuta lisa 2 „Kulud ja finantseerimistehingud 2007.a.” ja kinnitada see uues redaktsioonis;
Muuta lisa 3 „Võetavate laenude arvelt 2007.a.” ja kinnitada see uues redaktsioonis.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Rahandusameti poolt esitatud Narva linna 2007.aasta eelarve muutm ise ettepanekuga ja pöörduda vastava eelnõuga Narva Linnavolikogu poole.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
26. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 774-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 774-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 774-k
 
   
27. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 775-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 775-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 775-k
 
   
28. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha tegevuse jätkamiseks
Korraldus: 776-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 776-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 776-k
 
   
29. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogule kinnitamiseks "Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord" eelnõuga uues redaktsioonis.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
30. Ehituslubade andmine
Korraldus: 777-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Elektrijaama tee 59 korstna nr. 5 ja nr. 6 rekonstrueerimiseks;
2.Elektrijaama tee masuudi pumbajaama täielikuks lammutamiseks;
3.Joala tn 11 elamu korterite ( korterid nr. 21, 25) rekonstrueerimiseks;
4.Kreenholmi pr. 10 elamu mitteeluruumi M-3 aknaraamide vahetus
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 777-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 777-k
 
   
31. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 778-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Joala 21 tootmishoone esimese korruse ruumide tehnosüsteemide ja kasutamise otstarbe muutmiseks kalakuivatustsehhiks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 778-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 778-k
 
   
32. Kasutuslubade andmine
Korraldus: 779-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Aroonia tn. 113/ aü Rjabinka asuv suvila;
2. Muru tn. 100/ aü Vesna asuv aiamaja;
3. Rahu tn. 3b asuv maakaabelliin;
4. Puškini tn. 10 asuva korterelamu rekonstrueeritud korterid (korterid 22,23);
5. Nugise tn. 56/ aü Ogonjok püstitatud saun;
6. 26 Juuli tn. 4 ehitatud tribüünide alus;
7. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud peahoone;
8. Elektrijaama tee 59 täielikult lammutatud kamber (111);
9. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud pumbajaam
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 779-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 779-k
 
   
33. Ehitusloa andmine
Korraldus: 780-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. 6.Paemurru tn.10 elamu ja garaaži püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 780-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 780-k
 
   
34. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (aü Narva Ogonjok,Hundi tn 27, Maria Aleksandrova
Korraldus: 781-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 781-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 781-k
 
   
35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Piiri tn 179
Korraldus: 782-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 782-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 782-k
 
   
36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor Piiri tn 184
Korraldus: 783-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 783-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 783-k
 
   
37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia Vee tn 172
Korraldus: 784-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 784-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 784-k
 
   
38. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jubileinõi Aiad Hoovi tn 61
Korraldus: 785-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 785-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 785-k
 
   
39. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka Kadaka tn 29
Korraldus: 786-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 786-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 786-k
 
   
40. Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 17-k alapunkti 1.2 täiendamine
Korraldus: 787-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 10.01.2007 korralduse 17-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa
ostueesõigusega erastamine Narva linnas,
Kalda tn 3e Sihtasutus Narva Linnaelamu”
alapunkti 1.2 täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 787-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 787-k
 
   
41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid Varsakabja tn 7
Korraldus: 788-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 788-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 788-k
 
   
42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje Võrgu tn 13
Korraldus: 789-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 789-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 789-k
 
   
43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metšta Aiad Unistuse tn 50
Korraldus: 790-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 790-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 790-k
 
   
44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jantar Taevasina tn 1
Korraldus: 791-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 791-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 791-k
 
   
45. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57b Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 792-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57b
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 792-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 792-k
 
   
46. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57c Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 793-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57c
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 793-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 793-k
 
   
47. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57d Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 794-k 2007
   
Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57d
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 794-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 794-k
 
   
48. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57e Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 795-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57e
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 795-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 795-k
 
   
49. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57f Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 796-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 796-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 796-k
 
   
50. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57k Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 797-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57k
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 797-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 797-k
 
   
51. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57j Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 798-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57j
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 798-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 798-k
 
   
52. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57l Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 799-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57l
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 799-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 799-k
 
   
53. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57i Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 800-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57i
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 800-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 800-k
 
   
54. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57h Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 801-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57h
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 801-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 801-k
 
   
55. Maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57g Aktsiaselts „Nakro”
Korraldus: 802-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57g
Aktsiaselts „Nakro”
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 802-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 802-k
 
   
56. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja Mustika tn 6
Korraldus: 803-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 803-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 803-k
 
   
57. Katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Partisani tn 6
Korraldus: 804-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 804-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 804-k
 
   
58. Aadressi omistamine - Elektrijaama tee 65b, Elektrijaama tee 65c
Korraldus: 805-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 805-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 805-k
 
   
59. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Raekoja plats 1
Korraldus: 806-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 806-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 806-k
 
   
60. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Sadama tee 2
Korraldus: 807-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 807-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 807-k
 
   
61. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kreenholmi tn 39f
Korraldus: 808-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 808-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 808-k
 
   
62. Arvamuse andmine Joala tee 21 maa riigi omandisse jätmise kohta.
   
Esitaja: Geodeesija ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Linnavolikogule otsuse eelnõu "Arvamuse andmine Joala tee riigi omandisse jätmise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
63. Gerassimovi tn 5 maa- ala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
64. Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Juhkentali 8, Vaivara 7 ja nende lähiala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
65. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Višnja, Muraka tn.2
Korraldus: 809-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Višnja, Muraka tn.2 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse välja ehitamisega ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 809-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 809-k
 
   
66. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.52
Korraldus: 810-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tallinna mnt.52 kaubanduskeskuse laiendamine koos esifassaadi rekonstrueerimisega ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Astri-Valdus, reg.kood: 10831469
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 810-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 810-k
 
   
67. Projekteerimistingimuste määramine AÜ ADONIS ja SALVIA, Laeva tn.248
Korraldus: 811-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ ADONIS ja SALVIJA, Laeva tn.248 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 811-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 811-k
 
   
68. Narva linn, Jõesuu tn.56 üksikelamu laiendamine koos garaaaži juurdeehitamisega ilma detailplaneerin
Korraldus: 812-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 812-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 812-k
 
   
69. Kangelaste pr. 4-83 korteri ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta
Korraldus: 813-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 813-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 813-k
 
   
70. Projekteerimistingimuste määramine Raudsilla tn.5 hoone laiendamiseks
Korraldus: 814-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: OÜ Westward, reg.kood: 10160578
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 814-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 814-k
 
   
71. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.10 töökoja laiendamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kadastiku tn.10 töökoja laiendamine ja katusealuse püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Viirma, reg.kood 10045953
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
72. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn.25F poolelioleva garaažihoone rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Joala tn.25F poolelioleva garaažihoone rekonstrueerimine ja katusealuse püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: TÜ VDV Autoteenindus, reg.kood 10229330
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
73. Projekteerimistingimuste määramine Tapamaja tn.1
Korraldus: 815-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tapamaja tn.1 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja, büroo ning autovaruosade kaupluse tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 815-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 815-k
 
   
74. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.52
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tn.52 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja, garaaži, laoruumi ja metallitöökoja tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
75. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.54
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tn.54 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine autoremonditöökoja, tisleri töötoa ja metallitöökodade tarbeks

Tellija: Leonid Tamjar
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
76. Projekteerimistingimuste määramine 2.Paemurru tn.16 olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks
Korraldus: 816-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
2.Paemurru tn.16 olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimine ning väikeelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 816-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 816-k
 
   
77. Projekteerimistingimuste määramine Pikse tn.3 üksikelamu ehitamiseks
Korraldus: 817-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 817-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 817-k
 
   
78. Projekteerimistingimuste määramine Päikese tn.19 üksikelamu laiendamiseks
Korraldus: 818-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Päikese tn.19 üksikelamu laiendamine ning majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 818-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 818-k
 
   
79. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.5 - 22 korteri ümberplaneerimiseks...
Korraldus: 819-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kreenholmi tn.5 - 22 korteri ümberplaneerimine stomatoloogiakabineti laiendamise tarbeks

Tellija: OÜ Natalja Nesterovitš, reg.kood: 10830004
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 819-k
 
   
80. Projekteerimistingimuste määramine Narva Linnuse tualettruumi ümberplaneerimiseks
Korraldus: 820-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 820-k
 
   
81. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.8
Korraldus: 821-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Uusküla tn.8 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks


Tellija: Korteriühistu Uusküla 8, reg.kood 80183670
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 821-k
 
   
82. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.59
Korraldus: 822-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tallinna mnt.59 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tallinna mnt 59 Narva, reg.kood 80175920
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 822-k
 
   
83. Projekteerimistingimuste määramine Suur tn.12
Korraldus: 823-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Suur tn.12 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Suur 12, reg.kood 80218997
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 823-k
 
   
84. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.4
Korraldus: 824-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tiimani tn.4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Tiimani 4, reg.kood 80175156
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 824-k
 
   
85. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr. 12b
Korraldus: 825-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kangelaste pr. 12b korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 825-k
 
   
86. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.1 suitsetamisruumi projekteerimiseks
Korraldus: 826-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Haigla tn.1 keldrikorrusel asendatava suitsetamisruumi projekteerimine

Tellija: SA Narva Haigla
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 826-k
 
   
87. Projekteerimistingimuste määramine AÜ ESIMENE METSAAED, Lahe.126
Korraldus: 827-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ ESIMENE METSAAED, Lahe tn.126 üksikelamu ja majandushoonete ehitamine ,
ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 827-k
 
   
88. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kinnitamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimuse Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
89. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kadastiku tn 57
Korraldus: 828-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 828-k
 
   
90. Tiimani tänava ja Tallinna mnt vahelise ala dp algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Tiimani tänava ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneerngu algatamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
91. Loa andmine riigihanke „Sõiduauto liising” korraldamiseks
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
92. Loa andmine
Korraldus: 829-k 2007
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 829-k
 
   
93. Ilutulestiku korraldamine OÜ Tulekild poolt
Korraldus: 830-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 830-k
 
   
94. Kreenholmi Muusikakooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 831-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 831-k
 
   
95. Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitava vara tasuta kasutusse andmise lepingu teksti muutmine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
96. Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
Määrus: 832-2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 832-2007
Võtta vastu määrus nr 832
 
   
97. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
Määrus: 833-2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 833-2007
Võtta vastu määrus nr 833
 
   
98. Narva Joala Kooli arengukava kinnitamine
Määrus: 834-2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuruosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 834-2007
Võtta vastu määrus nr 834
 
   
99. Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine
Määrus: 835-2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 835-2007
Võtta vastu määrus nr 835
 
   
100. Narva Täiskasvanute Kooli arengukava kinnitamine
Määrus: 836-2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 836-2007
Võtta vastu määrus nr 836
 
   
101. Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine
Määrus: 837-2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 837-2007
Võtta vastu määrus nr 837
 
   
102. Narva Linnavalitsuse 26.04.2005.a.korralduse nr 375-k muutmine
Korraldus: 838-k 2007
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 838-k
 
   
103. Sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimine
Korraldus: 839-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 839-k
 
   
104. Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli 12 - 9 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
105. Munitsipaaleluruumi aadressil Grafovi 10 - 8 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
106. Munitsipaaleluruumi aadressil Grafovi 10 - 5 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
107. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 20A - 26 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
108. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 28 - 81Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
109. Munitsipaaleluruumi aadressil Sepa 1 - 27 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
110. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr 6 - 61 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
111. Munitsipaaleluruumi aadressil Partisani tn 7 - 45 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara - ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
112. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr 8 - 26 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
113. Munitsipaaleluruumide otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
26.Juuli 1-17, 26.Juuli 25-29, Daumani 5-72, Energia 1-46, Joala 7-6, Kangelaste pr 3-42, Kangelaste pr 49-48, Kerese 24-47, Kosmonaudi 5-41, Kreenholmi 5-63, Mõisa 2-79, Pähklimäe 7-48, Pähklimäe 9-42, Rahu 32-55, Rakvere 30A-16, Rakvere 38-44, Suur 12-6, Suur 17-15, Vestervalli 16-3
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuste eelnõudega.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimusi volikogus ette kandma
 
   
114. Munitsipaaleluruumi Kevade 11 – 8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
115. Haigla tn 6 hoones asuvate 1. korruse ruumide kasutusse andmine
Korraldus: 840-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 840-k
 
   
116. Peetri pl 1 hoones asuvate 1. korruse ruumide kasutusse andmine
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Peetri plats 1 hoones asuvate 1. korruse ruumide kasutusse andmiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
117. Mälestusmärgi demonteerimine ja üleandmine Narva Muuseumile
Korraldus: 841-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 841-k
 
   
118. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Maslovi 5, Narva)
Korraldus: 842-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 842-k
 
   
119. Nõusoleku andmine vara võõrandamiseks (Energia 2b, Narva)
Korraldus: 843-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 843-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 843-k
 
   
120. Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara - Raudsilla 1 asuva kinnistu võõrandamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
 
   
121. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 844-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 844-k
 
   
122. Peremehetu elamu vundamendi bilanssi võtmine aadressil Betooni 15, Narva
Korraldus: 845-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 845-k
 
   
123. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, KM Rugodivi, Narva Paemurru Spordikooli,Spordikooli"Energia
Korraldus: 846-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 846-k
 
   
124. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse lepingu järgi (Daumani 14)
Korraldus: 847-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 847-k
 
   
125. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse lepingu järgi (Kangelaste 21a)
Korraldus: 848-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 848-k
 
   
126. Narva Linnavalitsuse 23.07.1997 korralduse nr 832-k kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 849-k 2007
   
Esitaja: Linnavara ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 849-k
 
   
127. AS’i Heakorrastus aktsiakapitali suurendamine uute aktsiate emissiooni teel
Korraldus: 850-k 2007
   
Esitaja: P. Näkk
Ettekandjad: Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 850-k
 
   
128. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutus
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse muutmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnakantselei nõunik-juristi Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
129. Narva Linnavalitsuse 10.12.2003 korraldus nr 981-k p 1.2.; 14.07.2004 korraldus nr 695-k p. 1.3.;16.
Korraldus: 851-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 851-k
 
   
130. Narva Linnavalitsuse istungite läbiviimine
Korraldus: 852-k 2007
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 852-k
 
   
131. Tööaja muutmine
Korraldus: 853-k 2007
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür
 
Muuta Narva Linnavalitsuse ametiasutuste tööaega, tööpäevad 25. ja 26. juuni lugeda puhkepäevadeks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 853-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Riina Kasikov
operaator