NARVA LINNAVALITSUS

22.08.2007  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Torokvei    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Sofja Homjakova    Osavõtja   
  Jekaterina Širai    Külaline   

 

 

 
   
1. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1161-k 2007
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1161-k 2007
Töökorras 09.08.2007 võtta vastu korraldus nr 1161-k
 
   
2. Volikirja väljastamine
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 16.08.2007 vastu võetud protokolliline otsus:
Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 24 lõikele 4 ja arvestades alaealise ema Jelena Svištševa poolt tehtud avaldust anda volitus pr Valentina Svištševale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Katarina Svištševa isikutunnistuse ja passi saamiseks.
 
   
3. Heitveepuhastusjaama ehitatava mudaplatsi keskkonnamõju hindamise algatamine
Korraldus: 1162-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga Rodinova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1162-k 2007
Töökorras 17.08.2007 võtta vastu korraldus nr 1162-k
 
   
4. Ehitusloa andmine
Korraldus: 1163-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Anne Hallik
 
1.Kreenholmi 52 ja Kreenholmi 54 kaubanduskeskuse hoone püstitamiseks
(palun vormistada töökorras)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1163-k 2007
Töökorras 17.08.2007 võtta vastu korraldus nr 1163-k
 
   
5. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks
Korraldus: 1164-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1164-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
 
   
6. Narva linna arengukava 2008-2010 eelnõu
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-1010 volikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
7. Riigihanke „Põhitraktor-suusarajamasina liising“ korraldamine avatud hankemenetlusena
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
8. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1165-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1165-k 2007
Mitte rahuldada Narva Linnakantselei taotlus 2000 krooni eraldamiseks MTÜ Reumahaigete laste ja noorte ühingule. Linnaarstiteenistusel leida selleks vahendid oma eelarvest.
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1166-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1166-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
 
   
10. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Cirkus Marcel)
Korraldus: 1167-k 2007
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga Rodinova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1167-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
 
   
11. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Optic Line OÜ)
Korraldus: 1168-k 2007
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga Rodinova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1168-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
 
   
12. Üürilepingu kehtivusaja pikendamine (OÜ GENEVA)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Olga Rodinova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Võidu tn 2 asuva linnavara üürilepingu kehtivusaja pikendamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
13. Tasuta kasutuslepingu kehtivusaja kehtestamine (Mittetulundusühing Sotsiaalse Adaptatsiooni Keskus)
Korraldus: 1169-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandsuamet
Ettekandjad: Olga Rodinova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1169-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
 
   
14. Ehitise kasutusloa andmine
Korraldus: 1170-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Anda välja järgmiste ehitiste omanikele kasutusload:
1.Haigla tn 1 hoone esimese korruse tomograafiaruum rekonstrueeritud;
2.Heina tn 70 / aü Jubileinõi Aiad asuv aiamaja.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1170-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
 
   
15. Ehitusloa andmine
Korraldus: 1171-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Daumani 20 poolelioleva elamu garaažideks (36 boksi) rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1171-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
 
   
16. Ehituslubade andmine
Korraldus: 1172-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1. Kreenholmi tn asuvast kaevust 5-V-26 kuni kaevuni 5-V-1
välisveetorustike ehitamiseks;
2. Kerese tn asuvast kaevust 6-V-1 kuni kaevuni 8-V-8, Linda tn kaevuni 8-V-15 ja Puškini tn asuva kaevuni 531 välisveetorustike ehitamiseks;
3. Tallinna mnt asuvast kaevust 9-V-1 kuni kaevuni 9-V-37
välisveetorustike ehitamiseks;

4. Linda tn asuvast kaevust 10-V- 1 kuni Puškini tn asuva kaevuni10-V-12 Linda pargi territooriumil välisveetorustike ehitamiseks;
5. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik tn, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn, Jõesuu tn, Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Jõe põik tn, A. Juhhanovi tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõr tn, Tapamaja tn, Paju tn välisveetorustike ehitamiseks;
6. Tähe tn, Vihma tn, Vikerkaare tn, Pikse tn, Pikse põik tn, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn, Jõesuu tn, Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, A.Juhhanovi tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Taptmaja tn sademeveekanalisatsiooni tänavatorustike ehitamiseks;
7. Tähe tn, Vihma tn, Vikerkaare tn, Pikse tn, Pikse põik tn, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn, Jõesuu tn, Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Jõe põik tn A.Juhhanovi tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Tapamaja tn olmekanalisatsiooni tänavatorustike ehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1172-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
 
   
17. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vaeselapse t
Korraldus: 1173-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1173-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
 
   
18. Plaanimaterjali alusel munitsipaalom. antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kadastiku t lõik 1
Korraldus: 1174-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1174-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
 
   
19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Karja t lõik 1
Korraldus: 1175-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1175-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
 
   
20. Plaanimaterjale alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Moonalao tn
Korraldus: 1176-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1176-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
 
   
21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rüütli tn
Korraldus: 1177-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1177-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
 
   
22. Ehituslubade andmine
Korraldus: 1178-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Kiriku 6 hoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Linda 10 hoone täielikuks lammutamiseks;
3.Linda 18 hoonete täielikuks lammutamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1178-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
 
   
23. Vihma tn 25 maa- ala dp vastuvõtmine ja avalikustamine suunamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Vihma tn 25 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Vihma tn 25 maa-ala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
24. Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joala tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks vastavalt esitatud eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
25. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn. 118
Korraldus: 1179-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Narva linn, AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn. 118 üksikelamu laiendamine ja majandushoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1179-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, Savi tn. 9
Korraldus: 1180-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Narva linn, Savi tn. 9 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1180-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
 
   
27. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn. 9
Korraldus: 1181-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Mõisa tn. 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1181-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
 
   
28. Lastetoetuste maksmise peatamine vanemale ja toetuste maksmise jätkamine teisele vanemale
Korraldus: 1182-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Igor Salnikov´ile laste Aleksandra Salnikova ja Darja Salnikova peale saadava lastetoetuste maksmist.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Salnikova´le laste Aleksandra Salnikova ja Darja Salnikova peale saadava lastetoetuste maksmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1182-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1182-k
 
   
29. Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määruse nr 16 muutmine ja täiendamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga. (parandustega)

2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
30. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks
Korraldus: 1183-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Anda Maxim Alekseevi`le nõusolek tema tütrele Jekaterina Aleksejeva`le kuuluva elamumaa ja sellel asuva kinnistu müümiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1183-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
 
   
31. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 1184-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lubada muuta alaealisel Kristina Ratsevich´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Gadalin.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1184-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
 
   
32. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 1185-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lubada muuta alaealisel Aleksandra Kuklina´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Karru.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1185-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
 
   
33. Volitamine
Korraldus: 1186-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor JELENA VALLISTE’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse KRISTINA MARKILOVA huve.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1186-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1186-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Torokvei
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja