NARVA LINNAVALITSUS

05.09.2007  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Sofja Homjakova    Osavõtja   
  Jelena Torkvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Mihhail Stalnuhhin    Külaline   

 

 

 
   
1. Linnavalitsuse reservfondi vahendite eraldamine ja tagastamine
Korraldus: 1187-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1187-k 2007
Pr. Lihhuša taotlusel töökorras vastuvõtmisele.
Töökorras võtta 30.08.2007 vastu korraldus nr 1187-k
 
   
2. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 1188-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1188-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1188-k
 
   
3. Konkursi „Narva Ettevõtja 2007” kuulutamine,Konkursikomisjoni moodustamine
Korraldus: 1189-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1189-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
 
   
4. Narva Volikogu 10.05.2007 otsuse nr 221 muutmine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
5. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1190-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Määrata pensionäri Svetlana Filina hooldajaks Olga Timofejeva.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1190-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
 
   
6. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1191-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Määrata pensionäri Klavdia Šerstneva hooldajaks Irina Rassadkina.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1191-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
 
   
7. Volitamine
Korraldus: 1192-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Volitada Kohtla-Nõmme sotsiaaltöötaja Ljubov Kanarbik’ku kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme Lastekodu kasvandiku Natalja Vorobjova arveldusarvelt olevat raha hambaraviks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1192-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1192-k
 
   
8. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine
Korraldus: 1193-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1193-k 2007
Protokolliliselt: Mitte rahuldada Narva Linnakantselei taotlust 32 000 ja 36 000 krooni eraldamiseks. Teha ettepanek Linnakantselei eelarves vahendite ümberpaigutamiseks.
Võtta vastu korraldus 1193-k
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1194-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1194-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1194-k
 
   
10. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse KAKUKE sõime- ja lasteaiarühmades
Korraldus: 1195-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1195-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1195-k
 
   
11. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse KULDKALAKE sõime- ja lasteaiarühmades
Korraldus: 1196-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1196-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1196-k
 
   
12. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse PUNAMÜTSIKE sõime- ja lasteaiarühmades
Korraldus: 1197-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1197-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1197-k
 
   
13. Narva Koorikooli logotüübi kinnitamine
Korraldus: 1198-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1198-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1198-k
 
   
14. Narva munitsipaalkoolide ja gümnaasiumide hoolekogu liikmete valimise kord
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
15. Narvas aadressil Kerese 22 asuva hoone (Narva Peetri Kool) 3. korruse ja juurdeehituse ruumide kasu
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse eelnõu.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
16. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 1199-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1199-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1199-k
 
   
17. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-84 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavata-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
18. Munitsipaaleluruumi aadressil Kose 1a-3 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavata-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
19. Munitsipaaleluruumi aadressil Partisani 1a-67 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavata-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
20. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 30a-54 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavata-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
21. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavata-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
22. Sotsiaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 1200-k 2007
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1200-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1200-k
 
   
23. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 1201-k 2007
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1201-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1201-k
 
   
24. Konkursi ”Kaunis Eesti Kodu 2007” osalejate autasustamine
Korraldus: 1202-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1202-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1202-k
 
   
25. Volituse andmine Linnavara- ja majandusametile
Korraldus: 1203-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1203-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1203-k
 
   
26. Riigieelarvest eraldatud raha jaotamine
Korraldus: 1204-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1204-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1204-k
 
   
27. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 1205-k 2007
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1205-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1205-k
 
   
28. Aadressi omistamine - Puuvilla tn 25
Korraldus: 1206-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1206-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1206-k
 
   
29. Aadressi omistamine - Kadastiku tn 13
Korraldus: 1207-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1207-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1207-k
 
   
30. Aadressi omistamine - Kadastiku tn 17
Korraldus: 1208-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1208-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1208-k
 
   
31. Aadressi omistamine - Jõesuu tn 18a
Korraldus: 1209-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1209-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1209-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.50 kaubanduskeskuse ehitamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Kreenholmi tn.50 kaubanduskeskuse ehitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: Kinnisvaravalduse AS, reg.kood 10434202
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
33. Projekteerimistingimuste määramine Peetri pl.5 hoone 1. korruse ruumide ümberplaneerimiseks
Korraldus: 1210-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Peetri pl.5 hoone 1. korruse ruumide ümberplaneerimine konverentsisaali laiendamise tarbeks

Tellija: Narva Linnakantselei
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1210-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1210-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1211-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Tellija: Kalda 4 ja 6 Korteriühistu, reg.kood 80183345
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1211-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1211-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1212-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Tellija: Kalda 4 ja 6 Korteriühistu, reg.kood 80183345
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1212-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1212-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.28 üksikelamu ehitamiseks
Korraldus: 1213-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1213-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1213-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste määramine Kosmonaudi tn.1 trafoalajaama fassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1214-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1214-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1214-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.26 hoone otsafassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1215-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: Kirde Piirivalvepiirkond, reg.kood 70005200
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1215-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1215-k
 
   
39. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 1216-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Pikse tn 15 garaaži püstitamiseks;
2.Piiri tn 180 / aü Svetofor sauna püstitamiseks;
3.Kiriku tn 6 piirdeaia püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1216-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1216-k
 
   
40. Ehituslubade andmine
Korraldus: 1217-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Tallinna mnt. 21 elamu rekonstrueerimiseks;
2.Tallinna mnt 23 elamu rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1217-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1217-k
 
   
41. Ehitise ülevaatuse komisjoni moodustamine
Korraldus: 1218-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1218-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1218-k
 
   
42. Ehitise kasutusloa andmine
Korraldus: 1219-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Anda välja ehitiste omanikele kasutusload:

1. Kangelaste prospekt 47a rekonstrueeritud korter;
2. Ööbiku tn 35 / aü Punane Moon asuvad aiamaja ja saun;
3. Hommiku tn 21 / aü Rubini Aed asuvad aiamaja ja majandusehitis;
4. Puškini tn 8 püstitatud purskkaev;
5. Lehise tn 58 / aü Svetofor asuvad aiamaja ja majandusehitis
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1219-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1219-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine Narva Laste Loomemaja fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Laste Loomemaja aadressiga Partisani tn.2 fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Narva Laste Loomemaja
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn. 100
Korraldus: 1220-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
( Narva linn, AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn. 100 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse väljaehitamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1220-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1220-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Metsaonnid, Leesika tn 19
Korraldus: 1221-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Metsaonnid, Leesika tn 19 üksikelamu ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1221-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1221-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramineTallinna mnt. 33 – 40, 41
Korraldus: 1222-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tallinna mnt. 33 – 40, 41 korterite ümberplaneerimine koos nende ühendamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1222-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1222-k
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramineTallinna mnt. 33 - 39
Korraldus: 1223-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tallinna mnt. 33 - 39 korteri ümberplaneerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1223-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1223-k
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, AÜ Gvozdika, Saialille tn. 22
Korraldus: 1224-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, AÜ Gvozdika, Saialille tn. 22 üksikelamu laiendamiseks ja majandushoonete ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1224-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1224-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramineAÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn. 52
Korraldus: 1225-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn. 52 üksikelamu ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1225-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1225-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine Kultuurimaja “Rugodiv” laiendamiseks....
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kultuurimaja “Rugodiv” laiendamine koos 4. korruse juurdeehitamisega ning idapoolse pargi rekonstrueerimine


Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
51. Ehituslubade andmine
Korraldus: 1226-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Kadastiku 57 hoone ruumide rekonstrueerimiseks kondiitritsehhiks;
2. Kadastiku 57a hoone laiendamiseks;
3. Geraasimovi 10 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks;
4. Kangelaste prospekt 34 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
5. Haigla tn 1 hoone esimese korruse ruumide rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1226-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1226-k
 
   
52. Ehitusloa andmine
Korraldus: 1227-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Puškini tn (alates Vaivara tänavast kuni Tallinna mnt-Puškini tn –Kerese ringristmikuni) välisvalgustuse rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1227-k 2007
Tekstis teha täpsustused.
Võtta vastu korraldus nr 1227-k
 
   
53. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “ Elektrijaama tee 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Elektrijaama tee 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
54. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “ Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
55. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “ Tiigi tn 2p maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu Tiigi tn 2p maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise kohta.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
56. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Juhhanovi 3b
Korraldus: 1228-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1228-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1228-k
 
   
57. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 794-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1229-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 794-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57d Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1229-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1229-k
 
   
58. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 828-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1230-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 828-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57
Aktsiaselts “Nakro“ ” punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1230-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1230-k
 
   
59. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 792-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1231-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 792-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57b Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1231-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1231-k
 
   
60. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 799-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1232-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 799-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57l Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1232-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1232-k
 
   
61. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 797-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1233-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 797-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57k Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1233-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1233-k
 
   
62. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 793-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1234-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 793-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57c Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1234-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1234-k
 
   
63. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 798-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1235-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 798-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57j Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1235-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1235-k
 
   
64. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 800-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1236-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 800-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57i Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1236-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1236-k
 
   
65. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 801-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1237-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 801-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57h Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1237-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
 
   
66. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 802-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1238-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 802-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57g Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1238-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1238-k
 
   
67. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 796-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1239-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 796-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57f Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1239-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
 
   
68. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 795-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1240-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 795-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kadastiku tn 57e Aktsiaselts “Nakro“”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1240-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1240-k
 
   
69. Narva Linnavalitsuse 28.06.2007 korralduse 890-k punkti 5 muutmine
Korraldus: 1241-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 28.06.2007 korralduse 890-k
“Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rahu tn 7 Neptunus Osaühing”
punkti 5 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1241-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1241-k
 
   
70. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 804-k punkti 4 muutmine
Korraldus: 1242-k 2007
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 13.06.2007 korralduse 804-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Partisani tn 6”
punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1242-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1242-k
 
   
71. Aadressi omistamine - Tiigi tn 2p
Korraldus: 1243-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1243-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 1243-k
 
   
72. Narva Linnavalitsuse liikmele lisatasu määramine
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogule lisatud otsuse eelnõu.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja