NARVA LINNAVALITSUS

06.02.2008  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Sofia Homjakova    abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Ehitusloa andmine
Korraldus: 73-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Rahu 30 kinnistul sidekapi ja sidekanalisatsiooni ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 73-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 73-k
 
   
2. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 74-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Rakvere tn 41, piirdeaia ehitamiseks;
2. Kreenholmi tn 50 elektrimaakaabelliini, välisveetorustiku ning sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 74-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 74-k.
 
   
3. Kasutuslubade andmine
Korraldus: 75-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Anda välja ehitiste omanikele kasutusload:

1. Elektrijaama tee 106 ehitatud neutraliseerimisjaama juurdepääsutee;
2. Kraavi tn 7 hoone kõrvale ehitatud gaasitorustik;
3. Puškini 69 rekonstrueeritud elamu kolmas trepikoda;
4. Puškini 69 ehitatud heakorrastus, välisvalgustus, veevarustus ja kanalisatsioon;
5. Tallinna mnt 51 ehitatud maakaabelliin;
6. Kangelaste prospekt 39 ehitatud maakaabelliin
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 75-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 75-k.
 
   
4. Ehituslubade andmine
Korraldus: 76-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Anda välja ehitusload alljärgnevalt:


1. Mõisa tn 7 korterelamu korterite nr 58 ja nr 71 rekonstrueerimiseks;
2. Tiimani tn 2 korterelamu fassaadide, katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
3. Tallinna mnt 19 с tee ehitamiseks;
4. Tehase tn 6 poolelioleva hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Tehase tn 4 hoone täielikuks lammutamiseks;
6. Oru tn 18a välisvee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
7. 1. Paemurru tn 11a elamu ja majandushoone ehitamiseks;
8. Jugla – 1 AÜ Sibula tn 13 aiamaja ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 76-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 76-k.
 
   
5. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 77-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Kreenholmi tn 52 ja Kreenholmi tn 54 territooriumile ehitatud maakaabelliinid 6 ja 0,4 kV
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 77-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 77-k.
 
   
6. Kasutuslubade väljastamine
Korraldus: 78-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Kreenholmi 39V asuv müügikiosk;
2. Partisani 9A asuv müügikiosk;
3. Kangelaste 5 asuv müügikiosk;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 78-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 78-k.
 
   
7. Kasutusloa väljastamine
Korraldus: 79-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Juhhanovi tn 38 ning Puškini tn 36 territooriumil ehitatud soojustrass.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 79-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 79-k.
 
   
8. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 16C
Korraldus: 80-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Rahu tn. 16C korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 80-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 80-k.
 
   
9. Projekteerimistingimuste määramine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 55
Korraldus: 81-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 55 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 81-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 81-k.
 
   
10. Projekteerimistingimuste määramine Vesna AÜ, Lehe tn. 184
Korraldus: 82-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Vesna AÜ, Lehe tn. 184 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 82-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 82-k.
 
   
11. Projekteerimistingimuste määramine Gamma AÜ, Jalaka tn. 11
Korraldus: 83-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Gamma AÜ, Jalaka tn. 11 üksikelamu ja majandushoone ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 83-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 83-k.
 
   
12. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puuvilla tn. 22
Korraldus: 84-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Puuvilla tn. 22 üksikelamu rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 84-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 84-k.
 
   
13. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 3.Paemurru 21
Korraldus: 85-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, 3.Paemurru 21 üksikelamu rekonstrueerimine ja majandushoonete ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 85-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 85-k.
 
   
14. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Narva Ogonjok, Mägra tn. 20
Korraldus: 86-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, AÜ Narva Ogonjok, Mägra tn. 20 üksikelamu rekonstrueerimine koos mansardkorruse väljaehitamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 86-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 86-k
 
   
15. Projekteerimistingimuste määramine Gvozdika AÜ, Päevalille tn. 106
Korraldus: 87-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Gvozdika AÜ, Päevalille tn. 106 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 87-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 87-k
 
   
16. Projekteerimistingimuste määramine Solnetšnoje AÜ, Aasta tn. 43
Korraldus: 88-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Solnetšnoje AÜ, Aasta tn. 43 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 88-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 88-k
 
   
17. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn.6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
89-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Grafovi tn.6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Madise, registrikood 80180648
 
Otsus/tulemused: 89-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 89-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste määramine Bastrakovi3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
90-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Bastrakovi tn.3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Madise, registrikood 80180648
 
Otsus/tulemused: 90-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 90-k
 
   
19. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste15 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
91-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kangelaste pr.15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 15, registrikood 80159068
 
Otsus/tulemused: 91-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 91-k
 
   
20. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste10b hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
92-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kangelaste pr.10b korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 10b Narva, registrikood 80145534
 
Otsus/tulemused: 92-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 92-k
 
   
21. Projekteerimistingimuste määramine Puškini 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks
93-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: Korteriühistu Puškini 17, registrikood 80137670
 
Otsus/tulemused: 93-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 93-k
 
   
22. Projekteerimistingimuste määramine Kanepi tn.3 üksikelamu siseruumide ümberplaneerimiseks...
94-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kanepi tn.3 üksikelamu katuse rekonstrueerimine ning siseruumide ümberplaneerimine
 
Otsus/tulemused: 94-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 94-k
 
   
23. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr.8a-21 korteri ümberplaneerimiseks
95-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 95-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 95-k
 
   
24. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57L poolelioleva ehitise rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kadastiku tn.57L poolelioleva ehitise rekonstrueerimine tootmis-, büroo-, lao-ja olmeruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
 
   
25. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57h toornahalao rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kadastiku tn.57h toornahalao rekonstrueerimine tootmis-, büroo-, lao-ja olmeruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
 
   
26. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57k kompressorihoone rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kadastiku tn.57k kompressorihoone rekonstrueerimine tootmis-, büroo- ja olmeruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
 
   
27. Projekteerimistingimuste määramine Kadastiku tn.57 administratiivhoone rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kadastiku tn.57 administratiivhoone rekonstrueerimine tootmis- ja laoruumide tarbeks

Tellija: AS Nakro, registrikood 10013788
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
 
   
28. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn.11
Korraldus: 96-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
26.Juuli tn.11 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 96-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 96-k
 
   
29. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn. 4
Korraldus: 97-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Pähklimäe tn. 4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 97-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 97-k
 
   
30. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu 8 hoone ehr-koodiga 118008559 rekonstrueerimiseks...
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kulgu tn.8 hoone ehitisregistrikoodiga 118008559 rekonstrueerimine ilma laiendamiseta metallitoodete tootmishoone tarbeks

Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
 
   
31. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu 8 hoone ehr-koodiga 118008561 rekonstrueerimiseks...
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kulgu tn.8 hoone ehitisregistrikoodiga 118008561 rekonstrueerimine ilma laiendamiseta metallitoodete tootmishoone tarbeks

Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine MebelštšikAÜ veevarustus-ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks
Korraldus: 98-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Mebelštšik AÜ territooriumile Puidu tänavale ja Laastu tänavale ühisveevarustus-ja ühiskanalisatsiooni magistraaltorustike paigaldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 98-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 98-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn. 12
Korraldus: 99-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Jugla Aiad-2 AÜ, Kaare tn. 12 üksikelamu laiendamine ja garaaži ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 99-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 99-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste määramine Retšnoi AÜ veevarustus-ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks
Korraldus: 100-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Retšnoi AÜ territooriumile Väikesaare tänavale ühisveevarustus-, ühissadevee-ja ühiskanalisatsiooni magistraaltorustike paigaldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 100-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 100-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsa tn. 6
Korraldus: 101-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linn, Metsa tn. 6 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 101-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 101-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste määramine Malmi-Peetri-Puškini kvartali välisvalgustuse projekteerimiseks
Korraldus: 102-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Malmi tänav- Peetri pl. 1,3,5- Puškini tn.14,12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 102-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 102-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste määramine Turu tänava välisvalgustuse projekteerimiseks
Korraldus: 103-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 103-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 103-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine Tuleviku tänava välisvalgustuse projekteerimiseks
Korraldus: 104-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 104-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 104-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tänava välisvalgustuse projekteerimiseks
Korraldus: 105-k 2008
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kreenholmi tänava välisvalgustuse projekteerimine
alates Kerese tänavast kuni Tallinna maanteeni

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 105-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 105-k
 
   
40. Tänavale nimetuse omistamine - Kangelaste põik
Korraldus: 106-k 2008
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 106-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 106-k
 
   
41. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Jalaka tn 33
Korraldus: 107-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 33
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 107-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 107-k
 
   
42. Maa riigi omandisse jätmine Gamma AÜ, Papli tn 96
Korraldus: 108-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 96
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 108-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 108-k
 
   
43. Maa riigi omandisse jätmine Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 239
Korraldus: 109-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 239
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 109-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 109-k
 
   
44. Maa riigi omandisse jätmine Baltika AÜ, Allika tn 143
Korraldus: 110-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Allika tn 143
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 110-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 110-k
 
   
45. Maa riigi omandisse jätmine Rubini Aed AÜ, Päeva tn 44
Korraldus: 111-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rubini Aed AÜ, Päeva tn 44
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 111-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 111-k
 
   
46. Maa riigi omandisse jätmine Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 248
Korraldus: 112-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 248
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 112-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 112-k
 
   
47. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa riigi omandisse jätmine Pikse tn 4a
Korraldus: 113-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas Pikse tn 4a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 113-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 113-k
 
   
48. Maa riigi omandisse jätmine Vesiliilia AÜ, Lille tn 5
Korraldus: 114-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 114-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 114-k
 
   
49. Maa riigi omandisse jätmine Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 17
Korraldus: 115-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Žasmini Aiad AÜ, Jasmiini tn 17
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 115-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 115-k
 
   
50. Maa riigi omandisse jätmine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 1
Korraldus: 116-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 116-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 116-k
 
   
51. Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Sinilille tn 75
Korraldus: 117-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Družbaplus AÜ, Sinilille tn 75
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 117-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 117-k
 
   
52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Medital AÜ, Meedikute tn 37
Korraldus: 118-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Medital AÜ, Meedikute tn 37
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 118-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 118-k
 
   
53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 10
Korraldus: 119-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 10
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 119-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 119-k
 
   
54. Maa riigi omandisse jätmine Radost AÜ, Rõõmu tn 44
Korraldus: 120-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 44
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 120-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 120-k
 
   
55. Maa riigi omandisse jätmine Radost AÜ, Rõõmu tn 45
Korraldus: 121-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 45
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 121-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 121-k
 
   
56. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gamma AÜ, Jalaka tn 31
Korraldus: 122-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gamma AÜ, Jalaka tn 31
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 122-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 122-k
 
   
57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 43a
Korraldus: 123-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 43a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 123-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 123-k
 
   
58. Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1907-k muutmine
Korraldus: 124-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1907-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 70”
preambula ja punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 124-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 124-k
 
   
59. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 125-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
Maa asukoht : Narva linn Kerese tn 48
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 125-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 125-k
 
   
60. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 126-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr. Kalju Müür
 
Maa asukoht: Narva linn Energia Põik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 126-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 126-k
 
   
61. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 127-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
Maa asukoht: Narva linn Elektrijaama tee 6
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 127-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 127-k
 
   
62. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 128-k 2008
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
Maa asukoht: Narva linn Lasteaia tänava lõik 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 128-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 128-k
 
   
63. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Raja tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu "Raja tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine".

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit hr. Kalju Müüri nimetatud küsimust Narva Ninnavolikogus ette kandma.
 
   
64. Ehituslubade andmine
Korraldus: 129-k 2008
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Kalda 4 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks;
2.Kalda 6 korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 129-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 129-k
 
   
65. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 130-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 130-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 130-k
 
   
66. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks
lükati edasi
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Täpsustamiseks edasi lükatud.
 
   
67. AS-ile Narva Bussiveod lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi välisküljel reklaami paigaldamisek
Korraldus: 131-k 2008
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 131-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 131-k
 
   
68. Narva Volikogu 20.04.2006 otsuse nr 66 projekti " EstRusFortTour, Unikaalse Eesti ja Vene kindlu
   
Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
69. Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Narva Paju Koolis
Korraldus: 132-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 132-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 132-k
 
   
70. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 20
Korraldus: 133-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetõitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 133-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 133-k
 
   
71. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Pääsuke juhataja vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 134-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 134-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 134-k
 
   
72. Koolieelse lasteasutuse Päikene juhataja ametisse kinnitamine
Korraldus: 135-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 135-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 135-k
 
   
73. Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 136-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 136-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 136-k
 
   
74. Narva Linnavalitsuse 16.04.2003.a. korralduse nr 282-k „Narva noorteprojektide komisjoni kinnitamine
Korraldus: 137-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 137-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 137-k
 
   
75. Konkursi väljakuulutamine Narva Eesti Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 138-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 138-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 138-k
 
   
76. Sotsiaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 139-k 2008
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 139-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 139-k
 
   
77. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1.Nõustada esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Linnavara- ja majandusameti Kommunaalmajanduseosakonna juhatajat direktori ülesannetes Arkadi Nikolajev antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
78. 14.02.2005.a halduslepingu nr 805 täitmine
Korraldus: 140-k 2008
   
Esitaja: Linnava- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 140-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 140-k.
 
   
79. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine,bilansist mahakandmine
Korraldus: 141-k 2008
   
Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 141-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 141-k.
 
   
80. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tn 4 asuva 3.korruse ruumi üüriõigusele
Korraldus: 142-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 142-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 142-k.
 
   
81. Narvas Linda tn 4 hoones asuva 3.korruse ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet
Korraldus: 143-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 143-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 143-k.
 
   
82. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualetti tasuta kasutuslepingu pikendamine (OÜ MORENOL)
Korraldus: 144-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 144-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 144-k.
 
   
83. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 145-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 145-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 145-k.
 
   
84. Üürilepingu kehtivusaja pikendamine ning üüritasu kehtestamine
Korraldus: 146-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 146-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 146-k.
 
   
85. Elamus asuva mitteeluruumi erastamine avalikul enampakkumisel (Puškini 20-M1)
Korraldus: 147-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 147-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 147-k.
 
   
86. Linnavara tasuta võõrandamine (taskulambid ja nende tarvikud koguses 30 tk)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
87. Ehitise peremehetuks tunnistamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
PROTOKOLLILINE OTSUS
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
88. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 148-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 148-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 148-k
 
   
89. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine Gesti Hotel OÜ-le (Maslovi 5, Narva)
Korraldus: 149-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 149-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 149-k.
 
   
90. Projekti “Narva raekoja taastamine ning kasutuselevõtmine turismiobjekti ja linna esindushoonena. I
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Projekti “Narva raekoja taastamine ning kasutuselevõtmine turismiobjekti ja linna esindushoonena. I etapp – raekoja hoone välisfassaadi rekonstrueerimine” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine.
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
91. Linnavara parenduste tasuta kasutusse andmine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)
Korraldus: 150-k 2008
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 150-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 150-k
 
   
92. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 151-k 2008
   
Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 151-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 151-k.
 
   
93. Narva linnas korraldatud jäätmeveorakendamise kord
   
Esitaja: Linnavara. ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Protokollilise otsuse vastuvõtmine
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
94. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele tasu maksmise kohta
Korraldus: 152-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 152-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 152-k.
 
   
95. Narva Linnavalitsuse 17.10.2007 korralduse nr 1578-k muutmine
Korraldus: 153-k 2008
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Infotehnoloogia vahendite üleandmine Kultuuriosakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 153-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 153-k.
 
   
96. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri– ja Linnaplaneerimise
Korraldus: 154-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri- ja planeerimise osakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 154-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 154-k.
 
   
97. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile
Korraldus: 155-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 155-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 155-k.
 
   
98. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Korraldus: 156-k 2008
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Sotsiaalabiametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 156-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 156-k.
 
   
99. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 157-k 2008
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
282*
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 157-k 2008
Vütta vastu korraldus nr 157-k.
 
   
100. Hoolduse seadmine
Korraldus: 158-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Irina Gordich hooldajaks Svetlana Gordich.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 158-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 158-k.
 
   
101. Hoolduse seadmine
Korraldus: 159-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionär Valentina Kondracheva hooldajaks Alexander Kondrashov,
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 159-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 159-k.
 
   
102. Lastetoetuse maksmise peatamine laste isa abikaasale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale
Korraldus: 160-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuste maksmine Jelena Mikke`le, mis oli määratud lastele Pjotr Markovi`le ja Pavel Markovi`le.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Elizaveta Ilyakova´le lapselaste Pjotr Markovi ja Pavel Markovi peale saadava peretoetuse maksmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 160-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 160-k.
 
   
103. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 161-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Lubada muuta alaealisel Jana Rakova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Ekaterincheva.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 161-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 161-k.
 
   
104. Volitamine
Korraldus: 162-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva lastekodu sotsiaaltöötaja Elvi Larka´t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse VADIM JEGOROV huve.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 162-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 162-k.
 
   
105. Volitamine
Korraldus: 163-k 2008
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Aliina Reino´t vormistama ja kätte saama tema hoolitsemisel asuvale lapsele Bogdan Matilainen´ile tähtajalist elamisluba, passi ja taotleda lapsele Eesti kodakondsuse ja Eesti passi saamist Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 163-k 2008
Võtta vastu korraldus nr 163-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja